AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 06-06-2024 15:27

MECLİS’DE BBP FARKI 06.06.2024

MECLİS’DE BBP FARKI 06.06.2024

MECLİS’DE BBP FARKI

Akyazı belediye başkanı ve meclis üyelerinin 31 Mart’a yapılan yerel seçimlerde seçilen

Akyazı belediyesi meclis üyeleri

AKP 17

BBP 5

MHP 3

Olmak üzere 25 meclis üyesi görev yapıyor

2019–2024 DÖNEMİNDE

AKP 21

MHP 4

Meclis üyesi İle temsil ediliyordu

Bu dönemde yapılan meclis toplantılarında belediyeye ait taşınmazların satışı ile ilgili tüm maddelere HAYIR diyen MHP 2024 – 2029 Yeni dönemde bu maddelere EVET diyerek satışları onayladı

MECLİSİN SİGORTASI BBP

MHP geçen dönemde HAYIR dediği maddelere bu yeni dönemde evet demesi başta MHP tabanında rahatsızlık yaratırken BBP bu maddelere HAYIR

Demesi Kamuoyu tarafından meclisin sigortası olarak değerlendirildi

 

BBP HANGİ MADDELERE HAYIR DEDİ

BBP meclis gündeminin 4–5–6–7

Maddelerine HAYIR dedi

 

İŞTE O MADDELER

MADDE 4-

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden havale edilen 29.05.2024 tarih ve 52104 sayılı yazıya istinaden;

Mülkiyeti Belediyemize İlçemiz Durmuşlar Mahallesi Köyiçi Mevkii, 167 ada 12 no’lu parsel, Kepekli Mahallesi Kanlıçay Mevkii, 549 ada 4 no’lu parsel, Küçücek İstiklal Mahallesi, 607 ada 5 no’lu parsel,

Yörükyeri Mahallesi Civciv Güneyi Mevkii, 155 ada 1 no’lu parsel olmak üzere Bahçe, Tarla ve Arsa niteliğindeki 4(dört) adet taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin

(e) fıkrası ile 2886 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde satılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesinin görüşülmesi hususu

*Engin KARIŞ, Engin ÖZGÜR, Bahadır GÖZYUMAN, Ahmet YILDIRIM ve Emre ÖZDEMİR’in red oy kullanmaları üzerine;

*OY ÇOKLUĞU KABULÜNE

 

MADDE 5-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 29.05.2024 tarih ve 52077 sayılı yazıya istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi Pazarköy Mahallesi, 120 ada, 22 parsel no’lu 3672,04 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz hissesinin, Sakarya İli Akyazı İlçesi Pazarköy Mahallesi, 128 ada, 38 parsel no’lu 1124,28 m² yüzölçümlü Arsa ve Kâgir Ev niteliğindeki taşınmaz ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre takas (trampa) işlemlerinin yapılması, takas işlemi esnasında Belediyemiz lehine çıkacak farkın bedeli oranında tahsil edilmesi işlemleri için Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu

BBP’Lİ

Engin KARIŞ, Engin ÖZGÜR, Bahadır GÖZYUMAN, Ahmet YILDIRIM ve Emre ÖZDEMİR’in red oy kullanmaları üzerine;

*OY ÇOKLUĞU KABULÜNE.

 

MADDE 6-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 10.05.2024 tarih ve 51054 sayılı yazıya istinaden; Belediyemiz dolu kadro derece (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

BBP’Lİ

Engin KARIŞ, Engin ÖZGÜR, Bahadır GÖZYUMAN, Ahmet YILDIRIM ve Emre ÖZDEMİR’in red oy kullanmaları üzerine;

*OY ÇOKLUĞU KABULÜNE.

 

MADDE 7-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 27.05.2024 tarih ve 51953 sayılı yazıya istinaden; Belediyemiz dolu kadro derece (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

BBP’Lİ

Engin KARIŞ, Engin ÖZGÜR, Bahadır GÖZYUMAN, Ahmet YILDIRIM ve Emre ÖZDEMİR’in red oy kullanmaları üzerine;

*OY ÇOKLUĞU İLE KABULÜNE.

<a href="https://www.akyazihalkinsesi.com/files/uploads/1717676925-f33e90b49df0b9453615.jpg"><img src="https://www.akyazihalkinsesi.com/files/uploads/1717676925-f33e90b49df0b9453615.jpg" border="0" /></a>

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI