AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 04-06-2024 17:31   Güncelleme : 06-06-2024 13:48

HAZİRAN 2024 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI 04.06.2024

HAZİRAN 2024 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI 04.06.2024

HAZİRAN 2024 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI 04.06.2024

Akyazı belediye meclisi başkan soykan başkanlığında

04.06.2024 Salı günü yapıldı

Başkan Soykan’ın konuşmasının ardından BBP’li Meclis Üyesi Emre Özdemir gündem dışı konuşmalarda söz alarak ilçe merkezinde trafiğe kapalı alanlardaki bisiklet ve motosiklet kullanımına ilişkin taleplerini dile getirdi. Belediye Başkanı Bilal Soykan Zabıta Müdürlüğü ekipleri aracılığı ile denetimlerin sıklaştırılacağını ve trafiğe kapalı alanlarda kullanıma izin verilmeyeceğini ifade etti. Gündem dışı konuşmaların ardından 9+3 =12 gündem maddesi görüşülerek meclis üyeleri tarafından karara bağlandı.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 29.05.2024 tarih ve 52142 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Ömercikler Mahallesi, G25D08A2D pafta, 259 ada, 11 no’lu parsel ve çevresine esas hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatının kabulü ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

*İmar Komisyonunda kabul edildiği şekli ile Şamil TÜRKAN ve

Sefa ÇAKIR’ ın çekimser oy kullanmaları üzerine

*OY ÇOKLUĞU İLE KABULÜNE

MADDE 2-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 27.05.2024 tarih ve 51869 sayılı yazıya istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi Vakıf Mahallesi, Çapkınlar Mevkii, 1839 parsel, 6.000,00 m² yüzölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereği Milli Eğitim Bakanlığı adına Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne “Okul ve Okul Alanı " alanı olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

*OY BİRLİĞİ İLE KABULÜNE

MADDE 3-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 27.05.2024 tarih ve 51864 sayılı yazıya istinaden; İlçemiz Küçücek İstiklal mahallesinde yürütülen doğalgaz çalışmaları nedeniyle kadastral yola cephesi olmayan ekli krokilerde gösterilen taşınmazlar hakkında kamu yatırım kararının alınarak, kadastral yol olarak önerilen kısımlarının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi ve bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 Sayılı Kanunun 3. maddesine göre satın alma yoluyla kamulaştırılmasına ve kamulaştırma işlemi yapmak üzere, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

*OY BİRLİĞİ İLE KABULÜNE

MADDE 4-

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden havale edilen 29.05.2024 tarih ve 52104 sayılı yazıya istinaden;

Mülkiyeti Belediyemize İlçemiz Durmuşlar Mahallesi Köyiçi Mevkii, 167 ada 12 no’lu parsel, Kepekli Mahallesi Kanlıçay Mevkii, 549 ada 4 no’lu parsel, Küçücek İstiklal Mahallesi, 607 ada 5 no’lu parsel,

Yörükyeri Mahallesi Civciv Güneyi Mevkii, 155 ada 1 no’lu parsel olmak üzere Bahçe, Tarla ve Arsa niteliğindeki 4(dört) adet taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin

(e) fıkrası ile 2886 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde satılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesinin görüşülmesi hususu

*Engin KARIŞ, Engin ÖZGÜR, Bahadır GÖZYUMAN, Ahmet YILDIRIM ve Emre ÖZDEMİR’in red oy kullanmaları üzerine;

*OY ÇOKLUĞU KABULÜNE

MADDE 5-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 29.05.2024 tarih ve 52077 sayılı yazıya istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi Pazarköy Mahallesi, 120 ada, 22 parsel no’lu 3672,04 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz hissesinin, Sakarya İli Akyazı İlçesi Pazarköy Mahallesi, 128 ada, 38 parsel no’lu 1124,28 m² yüzölçümlü Arsa ve Kâgir Ev niteliğindeki taşınmaz ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 26. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre takas (trampa) işlemlerinin yapılması, takas işlemi esnasında Belediyemiz lehine çıkacak farkın bedeli oranında tahsil edilmesi işlemleri için Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu

 

*Engin KARIŞ, Engin ÖZGÜR, Bahadır GÖZYUMAN, Ahmet YILDIRIM ve Emre ÖZDEMİR’in red oy kullanmaları üzerine;

*OY ÇOKLUĞU KABULÜNE.

MADDE 6-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 10.05.2024 tarih ve 51054 sayılı yazıya istinaden; Belediyemiz dolu kadro derece (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

 

*Engin KARIŞ, Engin ÖZGÜR, Bahadır GÖZYUMAN, Ahmet YILDIRIM ve Emre ÖZDEMİR’in red oy kullanmaları üzerine;

*OY ÇOKLUĞU KABULÜNE.

MADDE 7-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 27.05.2024 tarih ve 51953 sayılı yazıya istinaden; Belediyemiz dolu kadro derece (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

*Engin KARIŞ, Engin ÖZGÜR, Bahadır GÖZYUMAN, Ahmet YILDIRIM ve Emre ÖZDEMİR’in red oy kullanmaları üzerine;

*OY ÇOKLUĞU İLE KABULÜNE.

MADDE 8-

Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 27.05.2024 tarih ve 501900 Sayılı yazıya istinaden; Üyesi bulunduğumuz Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin 20.05.2024 tarih ve 608 sayılı yazısına istinaden 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi hususu.

*OY BİRLİĞİYLE KABULÜNE.

MADDE 9-

Yapı Kontrol Müdürlüğünden havale edilen 28.05.2024 tarih ve 51973 sayılı yazıya istinaden; Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereğince görüşülmesi hususu.

*OY BİRLİĞİ İLE KABULÜNE

MADDE 10-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 27.05.2024 tarih ve 51953 sayılı yazıya istinaden; Belediyemiz mevcut dolu kadrolarından 1 adet 1 dereceli G.İ.H sınıfı Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunun 2 dereceli G.İ.H sınıfı 1 adet Muhtarlık İşleri Müdür Kadrosu olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesi uyarınca derece değişikliği yapılmasının

*OY BİRLİĞİ İLE KABULÜNE.

MADDE 11-

04.06.2024 63 Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 27.05.2024 tarih ve 51900 Sayılı yazıya istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (o) bendi hükmünce 08.04.2024 tarih ve 4/37 numaralı meclis kararı ile üyesi olduğumuz “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne “Belediyemizi temsil etmek üzere Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanımız ve asil üye Mehmet ÖZTÜRK’ün yanı sıra, birlik tüzüğünün 13. Maddesine istinaden yapılan seçim sonucunda Ramazan YORULMAZ’ın 2. asil üye, Aydın ŞİMŞEK’in yedek üye olarak seçilmesinin

*OY BİRLİĞİ İLE KABULÜNE.

MADDE 12-

04.06.2024 64 Yapı Kontrol Müdürlüğünden havale edilen 28.05.2024 tarih ve 51973 sayılı yazıya istinaden; Yönetmeliğinin Çalışma Yönetmeliğinin detaylı incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesinin

*OY BİRLİĞİ İLE KABULÜNE.

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI