AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 01-03-2023 16:25   Güncelleme : 02-03-2023 20:12

NOSTALJİ AİLE PARKI KİRA SÖZLEŞMESİ SEKİZ MART 2023 DE BİTİYOR

NOSTALJİ AİLE PARKI KİRA SÖZLEŞMESİ  SEKİZ MART 2023 DE BİTİYOR

NOSTALJİ AİLE PARKI KİRA SÖZLEŞMESİ

SEKİZ MART 2023 DE BİTİYOR

Akyazı Belediye başkanı Recep Yıldırım tarafından yapılan eski Pazaryerindeki YENİ AİLE PARK dönemin İstanbul Büyükşehir belediye başkanı (Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılışı yapılan YENİ AİLE PARKI 2013 yılına kadar Akyazı belediyesi AK BELDE A.Ş tarafından işletilen park

27.02.2013 Tarihinde Mülkiyeti Belediyesine ait Ömercikler Mah. 23 ada 6.7.17 parseller 8.065,40m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Merkez Aile Çay Bahçesinin (Kafeterya binası, 2 adet idari büro ve WC) komple 10 (on) yıl süreyle kiralanması için ihalesi yapıldı

İhaleye katılan tek firma/kişi Ahmet Durmuş olurken ihale 10 yıllığına olmak üzere 220 bin TL’den açıldı. İhale 225 bin TL ile Ahmet Durmuş’ta kaldı. Yapılan ihalenin onanması ve kesinleşmesi için beş günlük itiraz süresi bulunuyordu.

Beş gün içerisinde itiraz eden olmayınca 10 yıllık sözleşme ile Merkez Aile parkı işletme hakkı Ahmet Durmuş’a verildi ve parkın adı NOSTALJİ AİLE PARKI olarak değiştirirdi

27.02.2013 Yılında Yapılan sözleşmeye göre süre

08.03.2013 Tarihinde başlayıp

08.03.2023 Tarihinde sona ermektedir

Akyazı belediyesi tarafından sürenin uzatılıp uzatılmayacağı veya yeni bir ihaleye çıkılıp çıkılmayacağı hususunda şu ana kadar bir açıklama yapılmamıştır

****************

KİRA SÖZLEŞMESİ

Madde 1-

Mülkiyeti Belediyemize ait Ömercikler Mah. 23 ada 6.7.17 parseller 8.065,40m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Merkez Aile Çay Bahçesinin (Kafeterya binası, 2 adet idari büro ve WC) komple 10 (on) yıl süreyle kiralanması

Madde 2-

İş bu kira sözleşmesi 08.03.2013 Tarihinde başlayıp 08.03.2023 Tarihinde sona erecektir.

Madde 3-

Kira bedeli, kesinleşen ihale bedelinin 0 peşin geriye kalan miktar ise ilk 20 ay içerisinde eşit taksitler halinde her ayın 5'inde (tatile rastlarsa ilk mesai günü) Belediye veznesine, Ziraat Bankası Akyazı Şubesi TR56 0001 0003 0107 1257 03 5001 veya Halk Bankası Akyazı Şubesi TR32 0001 2009 5860 0007 0000 01 Nolu hesaplara yatırılacak olup; iki ay ard arda iki taksit ödenmediği takdirde hiçbir hak iddia etmeksizin sözleşme tek taraflı olarak fesh edilecektir.

Madde 4-

Belediye Encümeninin yazılı muaffakatı alınmadan kiralanan yer bir başkasına devredilmez, üçüncü kişilere verilmez, ortak alınmaz kiralama konusunda değişiklik yapılmaz. Bu durum tespit edildiğinde Belediye Encümeni tarafından hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşme tek taraflı fesh edilir.

Madde 5- Kiralanan yerde yapılacak her türlü tadilat, tamirat, bakım, onarım vb. Belediye Encümeninin Muaffakatına bağlı olacak, bu durum söz konusu masrafların bedeli müstecir tarafından karşılanacak ve her türlü tahliye halinde bu bedeller belediyeden talep edilmeyecektir.

Madde 6- Mevcut Merkez Aile Çay Bahçesi içerisinde ki eski büfenin olduğu yere 1 (bir) adet büfe Belediye Encümeninden izin alındıktan sonra kurulabilecektir.

Madde 7-İhaleyle verilen taşınmaz elektrik, su, doğalgaz, ÇTV Vergisi, İlan ve reklam vergisi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vb. kiralama süresince yapılacak her türlü yapım, tamir, bakım, onarım masrafları kullanıcıya aittir. Yapılan her türlü yapım ve ilaveler eksiksiz olarak kiralama süresi sona erdiğinde hiçbir hak talep edilmeksizin kiralanan yer idareye teslim edilecektir.

Doğal afet, sabotaj, hırsızlık ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri alır; tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vukuu bulacak zarar ve ziyanı belediyeye öder.

Madde 8- Kira bedelleri 3.'üncü maddede belirtilen zamanlarda ödenmediği takdirde sözleşme hiçbir ihbara gerek kalmaksızın fesh edileceği gibi vadesinde ödenmeyen kira bedelleri 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usul Hakkını Kanununun 51. Maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı oranları tatbik edilerek tahsil edilecektir.

Madde 9- ölüm halinde varislerin muaffakatı ile varislerden birine intikal eder. Kiralanan yeri alacak olan varis diğer mirasçıların muaffakatını biydirir. Noter senedini ölüm tarihinden itibaren(1) ay içinde Akyazı belediyesi başkanlığına bildirmek zorundadır.

Madde 10- Kiralananın kullanım amacı dahilinde özenle kullanılması esastır. Kiralananın kullanılması sırasında dışarıya kötü düzensiz ve pis görüntü verilmesi hor kullanma sebebiyle kiralanana zarar verilmesi kiralananda içki içilmesi veya içirilmesi kumar oynanması veya oynatılması gibi toplum ahlakına aykırılık halleri "akde aykırılık ve tahliye sebebi" olarak kabul etmiştir. Belediye zabıta görevlilerinin 3 ayrı günde tanzim edecekleri tutanakların bu maddeye aykırılığın asli makamlar önünde ispatı için yeterli delil sayılmasını kiracı kabul etmiştir.

Madde 11- Kiralanan alanda yapılacak her türlü tamirat ve tadilattan dolayı fiziki dokuya (Çim,ağaç vb) bozulmayacaktır.

Madde 12- Kiralanan yerde yapılacak tüm faaliyetlerde gayri ahlaki örf,adet ve geleneklerine bağlı kalınarak çevreyi rahatsız edici (yüksek sesle müzik vb.) davranışlarda bulunulmamasına özen gösterilecektir.

Madde 13- İş bu kira sözleşmesi 2 sayfa 13 maddeden olup, okunup mahiyeti anlaşıldıktan sonra 08.03.2013 tarihinde taraflarca imza altına alınmıştır. İ

htilafların çözüm yeri Akyazı icra daireleri ve Mahkemeleridir.

 

KİRACININ ADI SOYADI VE İMZASI

Ahmet DURMUŞ

Yunus Emre Mah. 4039 Sok. No:2/1

Akyazı/SAKARYA

 

AKYAZI BELEDİYESİ

Yaşar YAZICI                    Belediye Başkanı

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI