AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 06-05-2024 18:03

MAYIS 2024 MECLİS GÜNDEMİ

MAYIS 2024 MECLİS GÜNDEMİ

 

MAYIS 2024 MECLİS GÜNDEMİ

AKYAZI BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISININ

07. 05. 2024 TARİHLİ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 26.04.2024 tarih ve 50358 sayılı yazıya istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 2. Fıkrası “Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

“ hükmü uyarınca Belediye başkanı tarafından birim Müdürü ve Belediye Başkan yardımcısı kadrosuna atamaları yapılan kişilerin meclise bilgi verilmesi hususu.

 

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 26.04.2024 tarih ve 50358 sayılı yazıya istinaden; Belediyemiz dolu kadro derece (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

 

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 29.04.2024 tarih ve 50410 sayılı yazıya istinaden: Akyazı Belediye Meclisi'nin 07.06.2022 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.07.2022 tarih ve 7/363 sayılı kararı onaylanan Akyazı Merkez ve Seyfeler Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında yer alan Ömercikler Mahallesi G25D08A2D pafta 259 ada 11 no’lu parsel yönünden iptaline Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2024/125 numarası ile karar verilmiş olduğundan, İlçemiz Ömercikler Mahallesi G25D08A2D pafta 259 ada 11 no’lu parsel ve çevresine esas hazırlanan1/1000 Ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesi hususu.

 

4- Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 26.04.2024 tarih ve 50376 sayılı yazıya istinaden; Belediyemiz 2023 Mali yılı kesin hesabı ve taşınır kesin hesap cetvellerinin görüşülmesi hususu.

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI