AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 05-09-2023 17:49   Güncelleme : 05-09-2023 18:00

EYLÜL 2023 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

EYLÜL 2023 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

EYLÜL 2023 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Akyazı belediyesi Eylül ayı beledîyle meclis toplantısı 05.09.2023 Salı günü saat 14.00 de belediye meclis salonunda yapıldı

Yapılan Toplantıda gündemin 5 maddesi okundu görüşüldü ve karara bağlandı

 

MADDE1- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 28.08.2023 tarih ve 39435 sayılı yazıya istinaden; 04.07.2023 tarih ve 70 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilerek görüşülen,

Akyazı Merkez ve Seyfeler Mahallesini Kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına yönelik hazırlanan, Plan notları ve plan açıklama raporu değişikliğine ait İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

 

MADDE 2- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 28.08.2023 tarih ve 39436 sayılı yazıya istinaden; 04.07.2023 tarih ve 71 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilerek görüşülen,

Akyazı Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan imar plan tadilatına ait İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

MADDE 3- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 23.08.2023 tarih ve 39239 sayılı yazısına istinaden; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 6/286 karar no’lu ile onaylanan

Küçücek Mahallesi Sanayi Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Özel Endüstri Bölgesinde bulunması hasebiyle Küçücek Mahallesi sanayi alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde sınır düzenlenmesi ve Emsal oranı değişikliğine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

MADDE 4- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 24.08.2023 tarih ve 36310 sayılı yazıya istinaden; boş kadro (memur) derece değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

MADDE 5- Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğünden havale edilen 24.08.2023 tarih ve 39309 sayılı yazıya istinaden; Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/ b maddesi gereği hazırlanan Belediyemiz Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi hususu.

HUKUK KOMİSYONUNA HAVELE

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI