AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 12-10-2022 17:46   Güncelleme : 12-10-2022 18:19

AKYAZI’DA İLÇE TRAFİK KOMİSYONU VAR MI?

AKYAZI’DA İLÇE TRAFİK KOMİSYONU VAR MI?

AKYAZI’DA İLÇE TRAFİK KOMİSYONU VAR MI?

İlçelerde trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili ön karar almak üzere kaymakamın başkanlığında, belediye başkanı, ilçe jandarma birlik komutanı ile emniyet amiri veya komiseri ve varsa ilçe trafik birim amirinden oluşan "İlçe Trafik Komisyonu", Kurulur.

İlçe TARFİK komisyonu ilçe sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak için toplanır ilçe Trafik Komisyonu kararları, İl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Akyazı ilçesinde İLÇE TRAFİK KOMİSYONU VAR MI?

Varsa ne iş yapıyor

- İlçe terfik komisyonu en son ne zaman toplandı

- İlçe merkezinde yaşanan TRAFİK ve OTO PARK sorunu

ile ilgili alınmış karar var mı?

- ilçe merkezinde yaşanan TRAFİK, ULAŞIM ve OTO PARK

sorunu yetkililerin ilgi alanına girmiyor mu?

-İLÇE MERKEZİNDE ÇOK ACİL ALTERNATİF CADDELERE YOLLARA MEVCUTLARIN İSLAHINA VE TEK YÖN UYGULAMASINA İHTİYAÇ VARDIR   

UMARIM YETKİLİLER TARAFINDAN

ACİLEN GERÇEKLEŞTİRİLİR.

 

 

İL VE İLÇE TRAFİK KOMİSYONLARI

BAŞKANI

İllerde vali veya yardımcısının başkanlığında, ilçelerde kaymakam başkanlığında toplanır.

ÜYELERİ

Belediye temsilcisi

Emniyet temsilcisi

Jandarma temsilcisi

Milli Eğitim temsilcisi

Karayolları temsilcisi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı ilgili odanın temsilcileri;

Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden

birer üye ile kurulur.

Kuruldaki üniversite, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların temsilcilerinin toplam sayısı 3’ü geçemez.

Kuruluşu bulunan yerler hariç, İlçe Trafik Komisyonları’na karayolları temsilcisinin katılması zorunlu değildir.

KARAR ALIMI

Gündem konuları vali veya kaymakamlar tarafından belirlenir.

Bu komisyonlara, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere, diğer kuruluş temsilcileri de çağrılabilir.

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

İl Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer.

İl ve İlçe Trafik Komisyonu kararlarını bütün resmi ve özel kuruluşlar uygulamakla yükümlüdür.

İlçe Trafik Komisyonu kararları, İl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

GÖREVLERİ

1. İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

2. Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren Karayolu Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu'nun müdahalesini gerektiren hususları İçişleri Bakanlığı'na iletmek,

3. Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek,

4. Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek

MEVZUAT

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 12. maddesinde bu konu ile ilgili hükümler yer almaktadır.

12.10.2022

ALİ ŞANLI

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI