AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 03-07-2023 18:20   Güncelleme : 03-07-2023 18:26

TEMMUZ 20203 BELEDİYE MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

TEMMUZ 20203 BELEDİYE  MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

TEMMUZ 20203 BELEDİYE

MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

AKYAZI BELEDİYESİ 04.07.2022 TEMMUZ 2023 TARİHLİ

MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

Akyazı Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yarın saat 14.00’de Akyazı Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 16.06.2023 tarih ve 36421 sayılı yazısına istinaden; 06.06.2023 tarih ve 57 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilerek görüşülen,

Akyazı İlçesi Dokurcun Mahallesi, 122 ada 31 ve 32 no’lu parsellerdeki terminal alanına ilişkin yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 16.06.2023 tarih ve 36420 sayılı yazısına istinaden; 06.06.2023 tarih ve 58 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilerek görüşülen,

Akyazı Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalan mevcut trafo alanlarının plana işlenmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 19.06.2023 tarih ve36489 sayılı yazısına istinaden; 06.06.2023 tarih ve 59 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilerek görüşülen, Akyazı Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan İlçemiz İnönü Mahallesi G25D07C2C pafta, 380 ada, 4 no’lu parselin Emsal 1.50 ,maksimum kat sayısının 4 ve yençok ibaresinin 17.50 mt. olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 20.06.2023 tarih ve 36556 sayılı yazısına istinaden; 06.06.2023 tarih ve 60 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilerek görüşülen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde bulunan Pazarköy Mahallesinde mevcut sokak isimlerinin korunarak isim ya da numarası olmayan sokaklara yeni sokak adı/numarası verilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 20.06.2023 tarih ve 36555 sayılı yazısına istinaden; 06.06.2023 tarih ve 61 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilerek görüşülen, Kuzuluk Orta mahalle, Kuzuluk Şose Mahallesi ve Kuzuluk Topçusırtı Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan mevcut sokak isimlerinin korunarak , isimsiz sokaklara yeni sokak adı/numarası verilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 20.06.2023 tarih ve 36553 sayılı yazısına istinaden; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarih ve 7/363 kararı ile onaylanan Akyazı Merkez ve Seyfeler Mahallesini Kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına yönelik hazırlanan plan notları ve plan açıklama raporu değişikliğinin görüşülmesi hususu.

 

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 20.06.2023 tarih ve 36554 sayılı yazısına istinaden; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarih ve 4/237 kararı ile onaylanan

Akyazı Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan imar plan tadilat teklifinin görüşülmesi hususu.

 

8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 14.06.2023 tarih ve 36310 sayılı yazıya istinaden; dolu kadro (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

 

9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 16.06.2023 tarih ve 36414 sayılı yazıya istinaden; boş kadro (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI