AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 07-03-2023 20:55   Güncelleme : 10-03-2023 11:50

MART 2023 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

MART 2023 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

MART 2023 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Akyazı belediye meclis toplantısı 07.03.2023 saat 14.00 de meclis salonunda yapıldı

Başkan Soykan’ın konuşmasının ardından gündem dışı konuşmalarda söz alan MHP’li Meclis Üyesi Ahmet Çetin, deprem sonrasındaki çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve desteklerinden dolayı tüm Akyazı halkına teşekkür etti. AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Birincioğlu ise Kızılay Akyazı Şubesi olarak deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak götüreceklerini ifade etti. Gündem dışı konuşmaların ardından GÜNDEM MADDELERİ OKUNDU VE GÖRÜŞÜLDO

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 28.02.2023 tarih ve 30787 sayılı yazısına istinaden; 07.02.2023 tarih ve 14 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen, Akyazı İlçesi, Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ait İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KÜBUL EDİLDİ

2- Hukuk İşleri Müdürlüğünden havale edilen 28.02.2023 tarih ve 30814 sayılı yazısına istinaden; 07.02.2023 tarih ve 15 no’lu Meclis Kararıyla Hukuk İşleri Komisyonuna havale edilip görüşülen, Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KÜBUL EDİLDİ

3- Hukuk İşleri Müdürlüğünden havale edilen 28.02.2023 tarih ve 30814 sayılı yazısına istinaden; 07.02.2023 tarih ve 16 no’lu Meclis Kararıyla Hukuk İşleri Komisyonuna havale edilip görüşülen, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KÜBUL EDİLDİ

4- Hukuk İşleri Müdürlüğünden havale edilen 28.02.2023 tarih ve 30814 sayılı yazısına istinaden; 07.02.2023 tarih ve 17 no’lu Meclis Kararıyla Hukuk İşleri Komisyonuna havale edilip görüşülen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KÜBUL EDİLDİ

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 15.02.2023 tarih ve 30147 sayılı yazısına istinaden; 07.02.2023 tarih ve 18 no’lu Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilip görüşülen, Belediyemiz Mezbaha-Hayvan Borsası tesislerinde 2023 yılı verilecek hizmetlere esas olmak üzere 5393/18-f maddesi doğrultusunda hazırlanan Gelir Ücret Tarifesinin görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KÜBUL EDİLDİ

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 23.02.2023 tarih ve 30557 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 349 ada, 1 no’lu parsel, 1031,96 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi ve Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. Maddesinin (d)bendi gereği Sağlık Bakanlığı adına Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne “Akyazı 1 no'lu Aile Sağlığı Merkezi Binası” olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KÜBUL EDİLDİ

7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 28.02.2023 tarih ve 30795 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemize İlçemiz Bıçkıdere Mahallesi 147 ada 1 no’lu parsel -119 ada 20 no’lu parsel-105 ada 16 no’lu parsel-122 ada 47 no’lu parsel-146 ada 1 no’lu parsel, Kuzuluk Mah. 285 ada,11 no’lu parsel, Ömercikler Mah. 8 ada 29 no’lu parsel, Seyfeler Mah.115 ada 9 no’lu parsel, Vakıf Mah.2017 no’lu parsel, Yeni Mah.413 ada 6 no’lu parsel-57 ada 1407 no’lu parsel,Yongalık Mahallesi 181 ada 36 no’lu parsel -181 ada 37 no’lu parsel olmak üzere bahçe ve Arsa niteliğindeki 13(onüç) adet taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası ile 2886 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde satılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesinin görüşülmesi hususu.

(MHP RED)

OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 27.02.2023 tarih ve 30715 sayılı yazıya istinaden; Boş kadro (memur) derece değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KÜBUL EDİLDİ

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 28.02.2023 tarih ve 30789 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Kuzuluk Mahallesi, G25D14A3D pafta 370 ada 2 no’lu (eski 3621) parselin Emsal: 1.00 ve en çok ibaresinin 11 metre olarak değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölç…

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ

10 ve 11 madde

HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ

12.madde

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

VİDEO

https://www.facebook.com/akyazibld/videos/546470823991511

 

 

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI