AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 31-10-2022 18:00   Güncelleme : 31-10-2022 19:45

KASIM 2022 BELEDIYE MECLİS GUNDEMI

KASIM 2022 BELEDIYE MECLİS GUNDEMI

AKYAZI BELEDİYESİ
01.11.2022 KASIM 2022 TARİHLİ 
MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 20.10.2022 tarih ve 23540 sayılı 
yazıya istinaden, dolu kadro (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.
2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 24.10.2022 tarih ve 23668 sayılı yazıya 
istinaden, Kuzuluk Şose Mahallesi sakinlerinin, Kuzuluk Mahallesinin eski sınırları üzerinden 
Şose, Topçusırtı ve Orta Mahalle olmak üzere üç mahalleye bölünmesi talebinin görüşülmesi 
hususu.
3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 25.10.2022 tarih ve 23757 sayılı yazıya 
istinaden, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 01.09.2009 tarih ve 09/16 karar numarası 
ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Kuzuluk İlave Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları 
içerisinde yer alan Sanayi Alanında yapılaşma yoğunluğu dengelenmesi amaçlı Emsal oranı 
değişikline yönelik hazırlanan imar planı tadilatının görüşülmesi hususu.
4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 25.10.2022 tarih ve 23756 sayılı yazıya 
istinaden, Dokurcun Mahalle sakinlerinin, Dokurcun Mahallesinin 30.03.2014 tarihi 
öncesindeki gibi Dokurcun Çengeller Mahallesi, Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi, Dokurcun 
Kuloğlu Mahallesi olmak üzere üç mahalleye bölünmesi talebinin görüşülmesi hususu.
5-04.10.2022 tarih ve 70 no’lu Meclis Kararıyla Hukuk Komisyonuna havale edilip 
görüşülen, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Ülkemizi temsil ederken göstermiş olduğu 
başarı ve almış olduğu derecelerinden dolayı Berkay ÇELİK isminin ilçemizdeki bir sokağa 
verilmesi teklifi ile ilgili hazırlanan Hukuk komisyonu raporunun görüşülmesi hususu.
6-Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 25.10.2022 tarih ve 17708 sayılı yazıya 
istinaden, 2022 yılı Belediyemiz Bütçesi ödeneklerinin piyasa fiyatlarındaki artış ve ekonomik 
şartların değişmesi sebebiyle yetersiz kalması üzerine ek bütçe yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan 
2022 yılı bütçemize toplam 30.000.000,00- TL ek ödenek ilave edilmesi teklifinin görüşülmesi 
hususu.
 
 Bilal SOYKAN
 Meclis ve Belediye Başkanı

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI