AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 04-09-2023 17:15

EYLÜL 2023 BELEDİYE MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

EYLÜL 2023 BELEDİYE MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

EYLÜL 2023 BELEDİYE MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

AKYAZI BELEDİYESİ

EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISININ 05.09.2023 TARİHLİ

1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

1- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 28.08.2023 tarih ve 39435 sayılı yazıya istinaden; 04.07.2023 tarih ve 70 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilerek görüşülen,

Akyazı Merkez ve Seyfeler Mahallesini Kapsayan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına yönelik hazırlanan, Plan notları ve plan açıklama raporu değişikliğine ait İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

2- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 28.08.2023 tarih ve 39436 sayılı yazıya istinaden; 04.07.2023 tarih ve 71 no’lu Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilerek görüşülen,

Akyazı Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan imar plan tadilatına ait İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

3- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 23.08.2023 tarih ve 39239 sayılı yazısına istinaden; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 6/286 karar no’lu ile onaylanan Küçücek Mahallesi Sanayi Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Özel Endüstri Bölgesinde bulunması hasebiyle Küçücek Mahallesi sanayi alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde sınır düzenlenmesi ve Emsal oranı değişikliğine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesi hususu.

 

4- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 24.08.2023 tarih ve 36310 sayılı yazıya istinaden; boş kadro (memur) derece değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

 

5- Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğünden havale edilen 24.08.2023 tarih ve 39309 sayılı yazıya istinaden; Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/ b maddesi gereği hazırlanan Belediyemiz Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi hususu.

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI