AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 03-02-2023 17:59   Güncelleme : 03-02-2023 18:03

ANKARA YOLU GÖRÜNDÜ

ANKARA YOLU GÖRÜNDÜ

ANKARA YOLU GÖRÜNDÜ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip ERDOĞAN’IN

Tarım ve Hayvancılığı tekrar geliştirmek için verdiği direktifle

Çıkarılan 7254 sayılı Kırsal Mahalle Kanunu gereği

VE YÖNETMENLİK GEREĞİ

Belediyelerce yapılacak işlemler

MADDE

6 –(1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlemesi için önce ilgili ilçe belediye meclisince karar alınır.

Teklifi içeren bu karar, gerekçeleri ile beraber Büyükşehir belediye başkanlığına gönderilir. İlçe belediye meclisinin kararının ve teklifinin Büyükşehir belediye başkanlığı kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren Büyükşehir belediye meclisinin yapacağı ilk toplantıda karar ve teklif gündeme getirilir ve Büyükşehir belediye meclisi, en geç doksan gün içinde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan tespitine ilişkin kararını verir.

(2) Büyükşehir belediye meclisi belirtilen süre içinde karar almak zorundadır. Büyükşehir belediye meclisi, ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul eder ya da reddeder.

MECDİ CENGİZ DİYOR Kİ!

İlgili kanun ve yönetmenlikte açıkça beyan edilen hususlar varken

Büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yücenin olumlu baktığı Kırsal mahalle hususunda Akyazı belediyesinin Büyükşehir belediyesi ile çelişen bu kararını anlamak mümkün değil başkan Soykanın bu açıklamalarına istinaden Mecdi Cengiz Ankara yolu göründü dedi.

MECDİ CENGİZ ANKARA YOLU GÖRÜNDÜ

Platform olarak savunduğumuz KIRSAL MAHALLE hakları konusunda, Akyazı Belediye Başkanı Sn Bilal SOYKAN’IN Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn Ekrem Yüce ile yaptığımız görüşme ile ÇELİŞEN yaklaşımı ve bakış açısı platform olarak hepimizi derinden üzmüştür. Sakarya Belediyelerinin bir kısmının gelir kaybı bahanesi ile, bu yasal HAKKI vermemekte ısrar ettiklerini görüyoruz. Platform çalışmalarına il düzeyinde devam edecek ama platforma ANKARA YOLU GÖRÜNÜYOR..

 

BAKIN SOYKAN NE DEMİŞ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da Şubat ayı Meclis toplantısında böyle bir gündem maddeleri olmadığını, Akyazı’dan Kırsal Mahalle olabilecek üç-beş mahalle olduğunu Kırsal Mahalle realitesinin kendi gelirlerini azaltacağını, kendisinin de bu konunun sorunsuz olarak sonuçlanmasını istediğini,

Gerekirse su fiyatlarının düşük tutularak bu mağduriyeti giderebileceklerini hatta TBMM de Kırsal Mahallelere istisna tanıyan vergi tahakkuklarının beş yıl daha ertelenme Kanun teklifi olduğunu, Kırsal Mahalleye karar verme konusundaki tüm yetkinin kendilerinde olduğunu gerekirse birkaç tane başvuru dışındaki tüm dilekçeleri ret edebileceklerini beyan etmiştir.

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI