AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 02-07-2024 16:06   Güncelleme : 09-07-2024 15:32

TEMMUZ 2024 MECLİS TOPLANTISI 02.07.2024

TEMMUZ 2024 MECLİS TOPLANTISI 02.07.2024

TEMMUZ 2024 MECLİS TOPLANTISI 02.07.2024

Akyazı Belediyesi 2024Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanvekili Mehmet Öztürk başkanlığında 02.07.2024 Salı günü meclis salonunda gerçekleştirildi.

Meclis gündemini oluşturan altı madde görüşüldü ve karara bağlandı

 

 

1- Hukuk İşleri Müdürlüğünden havale edilen 25.06.2024 tarih ve 52659 sayılı yazısına istinaden; 04.06.2024 tarih ve 64 no’lu Meclis Kararıyla Hukuk Komisyonuna havale edilip görüşülen, Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL 

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 26.06.2024 tarih ve 52983 sayılı yazıya istinaden; 2024 yılında Belediyemizde çalıştırılacak kısmi zamanlı sözleşmeli personel (Avukat) ücretinin belirlenmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL 

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 25.06.2024 tarih ve 52942 sayılı yazıya istinaden; Belediyemiz dolu kadro derece (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL 

4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 25.06.2024 tarih ve 52920 sayılı yazıya istinaden; İlçemiz Batakköy, Kabakulak ve Yahyalı Mahallelerinde yürütülen doğalgaz çalışmaları nedeniyle kadastral yola cephesi olmayan ekli krokilerde gösterilen taşınmazlar hakkında kamu yatırım kararının alınarak, kadastral yol olarak önerilen kısımlarının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi ve bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 Sayılı Kanunun 3. maddesine göre satın alma yoluyla kamulaştırılmasına ve kamulaştırma işlemi yapmak üzere, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL 

5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 26.06.2024 tarih ve 52995 sayılı yazıya istinaden; İlçemiz Ömercikler Mahallesi, 8045 Sokak üzerine Kumaş Pazarı ile Antika Nostalji ve İkinci El Eşya Pazarı kurulması ve kurulan Pazarın 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazaryerleri hakkındaki Yönetmeliği’nin Pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesi başlıklı 5. Maddesi hükümleri gereğince kullanma ve işletme hakkının Belediyemizin %100 iştiraki olan Akbelde Taahhüt Yatırım Pazarlama Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketine devredilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

Engin KARIŞ, Engin ÖZGÜR, Bahadır GÖZYUMAN, Ahmet YILDIRIM ve Emre ÖZDEMİR’in çekimser  oy kullanmaları üzerine;

*OY ÇOKLUĞU KABULÜNE

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 10.06.2024 tarih ve 52519 sayılı yazıya istinaden; Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’ye ait 31.05.2024 tarih ve 10378 sayılı yazı gereği İlçemiz Pazarköy Mahallesi, 128 ada 50 no’lu parselin doğusunda yer alan park alanındaki trafo yeri ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar plan tadilat teklifinin görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI