AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 01-11-2022 17:07   Güncelleme : 01-11-2022 17:15

KASIM AYI 2022 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

KASIM AYI 2022 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

KASIM AYI 2022 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Kasım Ayı 2022 Meclis Toplantısı Belediye meclis salonunda

01.11.2022 sayı günü saat 14.00 başkan soykan başkanlığında gerçekleştirildi

Meclisin 6 gündem maddeleri okundu oylandı ve tek,tek

görüşülerek kabul edildi

GÜNDEM MADDELERİ
Madde 1

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 20.10.2022 tarih ve 23540 sayılı
yazıya istinaden, dolu kadro (memur) değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
Madde 2

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 24.10.2022 tarih ve 23668 sayılı yazıya
istinaden, Kuzuluk Şose Mahallesi sakinlerinin, Kuzuluk Mahallesinin eski sınırları üzerinden
Şose, Topçusırtı ve Orta Mahalle olmak üzere üç mahalleye bölünmesi talebinin görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE
Madde 3

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 25.10.2022 tarih ve 23757 sayılı yazıya
istinaden, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 01.09.2009 tarih ve 09/16 karar numarası
ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Kuzuluk İlave Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları
içerisinde yer alan Sanayi Alanında yapılaşma yoğunluğu dengelenmesi amaçlı Emsal oranı
değişikline yönelik hazırlanan imar planı tadilatının görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE
Madde 4

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 25.10.2022 tarih ve 23756 sayılı yazıya
istinaden, Dokurcun Mahalle sakinlerinin, Dokurcun Mahallesinin 30.03.2014 tarihi
öncesindeki gibi Dokurcun Çengeller Mahallesi, Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi, Dokurcun
Kuloğlu Mahallesi olmak üzere üç mahalleye bölünmesi talebinin görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE
Madde 5

04.10.2022 tarih ve 70 no’lu Meclis Kararıyla Hukuk Komisyonuna havale edilip
görüşülen, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Ülkemizi temsil ederken göstermiş olduğu
başarı ve almış olduğu derecelerinden dolayı Berkay ÇELİK isminin ilçemizdeki bir sokağa
verilmesi teklifi ile ilgili hazırlanan Hukuk komisyonu raporunun görüşülmesi hususu.

OY BİRLİĞİ İLE

Madde 6

Mali Hizmetler Müdürlüğünden havale edilen 25.10.2022 tarih ve 17708 sayılı yazıya
istinaden, 2022 yılı Belediyemiz Bütçesi ödeneklerinin piyasa fiyatlarındaki artış ve ekonomik
şartların değişmesi sebebiyle yetersiz kalması üzerine ek bütçe yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan
2022 yılı bütçemize toplam 30.000.000,00- TL ek ödenek ilave edilmesi teklifinin görüşülmesi
hususu.

OY BİRLİĞİ İLE

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI