AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 06-06-2023 13:33   Güncelleme : 12-06-2023 17:55

HAZİRAN 2023 BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

HAZİRAN 2023 BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

HAZİRAN 2023 BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

 

HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISININ

06.06.2023 TARİHLİ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.05.2023 tarih ve 35205 sayılı yazısına istinaden; 02.05.2022 tarih ve 51 no’lu Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilip görüşülen, Mülkiyeti Belediyemize ait Kapalı Pazaryerindeki sergilere ait kullanım ücreti (işgaliye) ve tahsis ücreti (aylık) tutarlarının günümüz şartları göz önünde bulundurularak yeninden tespiti ve 2023 yılı tarifelerindeki ilgili maddenin güncellenmesi ile alakalı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu.

 

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 26.05.2023 tarih ve 35124 sayılı yazısına istinaden; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarih ve 11/631 kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Dokurcun Mahallesi, 122 ada 31 ve 32 no’lu parsellerdeki terminal alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan imar plan tadilat teklifinin görüşülmesi hususu.

 

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 26.05.2023 tarih ve 35192 sayılı yazısına istinaden; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2022 tarih ve 7/363 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalan mevcut trafo alanlarının plana işlenmesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.maddesi kapsamında hazırlanan imar planı tadilat teklifinin görüşülmesi hususu.

 

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 29.05.2023 tarih ve 35260 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz İnönü Mahallesi, G25D07C2C pafta, 380 ada,4 nolu parselin en çok ibaresinin 12,50 metre olarak değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesi hususu.

 

 5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 26.05.2023 tarih ve 35193 sayılı yazısına istinaden; Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden daha etkin ve verimli bir şekilde faydalanabilmeleri adına , İlçemizde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan Pazarköy Mahallesindeki mevcut sokak isimlerinin isim/nitelik bilgisinin değiştirilmesi ve isim yada numarası olmayan sokaklara 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereği yeni sokak adı/numarası verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

 

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 29.05.2023 tarih ve 35222 sayılı yazısına istinaden; Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden daha etkin ve verimli bir şekilde faydalanabilmeleri adına İlçemizde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunan Kuzuluk Orta Mah. ,Kuzuluk Şose Mahallesi ve Kuzuluk Topçusırtı Mahallelerinde mevcut sokak isimlerinin korunup, isimsiz sokaklara 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereği yeni sokak ad/numarası verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

 

7- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 26.05.2023 tarih ve 35198 sayılı yazıya istinaden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği Hukuk Komisyonu Üye Seçiminin yapılması ve aynı Kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden seçilen üyelere katıldıkları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesinin görüşülmesi hususu.

 

8-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden havale edilen 26.05.2023 tarih ve 35190 sayılı yazıya istinaden; Belediyemizce yapımı tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen 04.04.2023 tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile İsmi “Akyazı Recep Tayyip ERDOĞAN Spor Kompleksi” olarak belirlenen tesisin içerisinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Spor Salonu ve Tenis Kortuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereği isim verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi hususu.

9-Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere şartsız ve ivazsız olarak hibe edilmek istenen 1 adet 2014 model, 2040708 motor ve NLTFECX1E01000036 Şase nolu, 54 HY 264 Plakalı, MITSUBISHI Markalı, Kamyon (Frigofirik Kasa) tipi aracın ,5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine eklenen hüküm ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/i fıkrası 38/1 maddeleri ile 18/g maddelerinin bir bütün halinde değerlendirilerek hibesinin kabulüne ve belediyemiz adına aracın tescil edilmesine demirbaş kayıtlarımıza geçirilerek 2023 Mali yılı bütçesi araçlar kalemi (T) cetveline eklenmesine aracın devir işlemleri için Noter ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde gerekli evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Bilal SOYKAN'a yetki verilmesi teklifinin MHP Meclis Üyeleri Furkan ÇAKIROĞLU, Ergün ÖZTÜRK, Ahmet ÇETİN ve İksan ÖZCAN' in çekimser oy kullanmaları üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

 

 

Bilal SOYKAN

Meclis ve Belediye Başkanı

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI