AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 06-09-2022 18:03   Güncelleme : 06-09-2022 18:08

EYLÜL 2022 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI 06.09.2022

EYLÜL 2022 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI 06.09.2022

EYLÜL 2022 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI 06.09.2022

 

Akyazı belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Başkan Soykan Başkanlığında gerçekleştirildi

Gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı

Gündemin sekiz maddesine bir madde ilave edilerek gündemin 9 maddesi görüşülerek karara bağlandığı

GÜNDEM MADDELERİ

1-Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

2-Zabıta Müdürlüğünden havale edilen 22.08.2022 tarih ve 21157 sayılı yazıya istinaden, 2022 yılı Zabıta Memurları Fazla Çalışma ücretlerinin güncellenmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 24.08.2022 tarih ve 21232 sayılı yazıya istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Emrahlaraltı Mevkii, 1800 parsel

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

4-675.88 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi ve diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. Maddesinin (d) bendi gereği Milli Eğitim Bakanlığı adına Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne “Okul ve Okul Alanı olarak kullanılmak üzere” 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi ve tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu. 4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 29.08.2022 tarih ve 21335 sayılı yazıya istinaden, “Akyazı Belediyesi Personel İzin Yönetmeliği”nin güncellenmesinin görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 29.08.2022 tarih ve 21335 sayılı yazıya istinaden, boş memur kadro değişikliği cetvellerinin görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 26.08.2022 tarih ve 21280 sayılı yazıya istinaden, 5393 Belediye Kanunu’nun 9. maddesi gereği, Kuzuluk Orta Mahalle ile Şerefiye Mahalle Sınırlarının ekli krokideki şekli ile değiştirilmesinin görüşülmesi hususu.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 31.08.2022 tarih ve 21389 sayılı yazıya istinaden, 3998 Sayılı Mezarlıklar Kanunu ve Sakarya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 21.07.2022 tarih ve E-54013794-170.99-5644570 Sayılı talimatı gereğince İlçemiz Vakıf Mahallesi 1581 parselin ekli krokide görüldüğü gibi ‘B’ ile gösterilen 2195.35 m2 yüzölçümlü ‘Cami Alanı’, ‘C’ ile gösterilen 2525.06 m2 yüzölçümlü ‘Sosyal Tesis Alanı’ olan yerlerin “arsa “ vasfına dönüştürülerek , ‘Y1, Y2, Y3, Y4, Y5’ ile gösterilen toplam 2104.00 m2 yüzölçümlü alanın ‘İmar Yollarına’ bırakılması ile tahsisin bu şekilde düzenlenmesinin, geri kalan ‘A’ ile gösterilen alanın mezarlık alanı olarak kalmasının görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 31.08.2022 tarih ve 21390 sayılı yazıya istinaden, Akyazı İlçesi, Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazların görüşülmesi hususu.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE


9- OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ


 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI