AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 16-11-2022 13:24   Güncelleme : 17-11-2022 12:16

AKYAZI BELEDİYE'SİNDEN SATILIK TARLA VE ARSALAR

AKYAZI BELEDİYE'SİNDEN SATILIK TARLA VE ARSALAR

AKYAZI BELEDİYE'SİNDEN SATILIK TARLA VE ARSALAR

Akyazı Belediyesi üç mahallede bulunan

2 arsa ve 1 tarlayı ihale yoluyla satışa çıkardı.

 

1-Akyazı Belediyesi Çatalköprü Mahallesi'nde

2.205,83 metrekare tarlayı 210 bin lira

 

2-Ormanşevkiye (Yeniorman) Mahallesi'ndeki

1.412,47 metrekare arsayı 1 milyon 700 bin lira,

 

3-Şerefiye Mahallesi'ndeki 93 metrekare arsayı ise

100 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TOPLAM

2.010.000.00 TL ( İKİMİLYONONBİR TL) 

Not:

(SATIŞLAR DEVAM EDECEK GİBİ GÖRÜLÜYOR

ÇÜNKÜ BELEDİYEYE 182 MİLYON TL BÜTÇE YETMEDİ) 

 

 

İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde

28.11.2022 Pazartesi günü saat 16:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

İhale 29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

a) Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

b) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

c) Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)

ç) İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)

d) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

e) İmzalı İhale Şartnamesi (Aslı)

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

g) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

b) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

c) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

ç) Ticaret sicil gazetesi (Aslı/Noter Tasdikli Sureti ve Fotokopisi)

d) Tüzel kişiliğin kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)

e) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

g) İmzalı İhale Şartnamesi (Aslı) h) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI