AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 11-05-2022 12:52   Güncelleme : 11-05-2022 12:54

MHP’DEN İKİ RET BİR ÇEKİMSER

MHP’DEN İKİ RET BİR ÇEKİMSER

MHP’DEN İKİ RET BİR ÇEKİMSER

Akyazı belediye meclisi 10.05.2022 Salı günü meclis salonunda saat 14.00 de toplandı

Meclis toplantısında 12 gündem maddesi görüşüldü ve karara bağlandı

Mecliste grubu bulanan MHP meclis üyeleri grup olarak Gündemin

2 maddesi ile

8.maddesine

RET oyu verirken

gündemin

5. maddesine

ÇEKİMSER oy kullandı

 

MADDE 2

05.04.2022 tarih ve 26 no' lu Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilerek görüşülen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun diğer kuruluşlar ile ilişkiler başlıklı 75'inci maddesi "Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konular ile ilgili" İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanlarında diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte yapılması planlanan yapım, bakım ve onarım gibi her türlü ortak hizmet projeleri ve her türlü hizmet ile ilgili protokol ve sözleşme yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili hazırlanan Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu.

MHP RET OYU KULLANDI

- OY ÇOKLOĞU İLE KABUL EDİLDİ.

 

MADDE 5

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 26.04.2022 tarihli ve 17031 sayılı yazıya istinaden, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi G25d08b4d pafta 44 ada 97 ve 352 ada 13 no'lu parsellerin durum haritası ve röleve ölçü krokisinde görüldüğü üzere tevhidi, tevhidinden sonra bedelsiz olarak yola terki; terkinden sonra 2 kısma ifrazı; ifrazından sonra oluşan 2 parselin taksim yapılmasına taksim sonucu oluşan parsellerden 351 ada 8 parsel Akyazı Belediyesi ve İlhan DEMİR adına taksimi 352 ada 15 parselin ise Haldun KA VASOĞLU ve müştereklerine taksim edilmesi hususunun görüşülmesi.

MHP ÇEKİMSER OY KULLANDI

- OY ÇOKLOĞU İLE KABUL EDİLDİ.

 

MADDE 8

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 26.04.2022 tarih ve 17081 sayılı yazıya istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İnönü Mahallesi, 348 ada 1 O parsel 327,03 m2 yüzölçümlü "arsa" niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e) fıkrası ile 2886 Sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine satış yetkisi verilmesi hususu.

MHP RET OYU KULLANDI

- OY ÇOKLOĞU İLE KABUL EDİLDİ.

 

 

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI