TÜM HABERLER
Giriş Tarihi : 04-05-2022 18:38   Güncelleme : 04-05-2022 18:39

İL HIFZISSIHHA KURULU 2022/11 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2022/11 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2022/11 NOLU KARARI

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

 

Karar No: 11

Karar Tarihi: 27/04/2022

İl Hıfzıssıhha Kurulu 27.04.2022 tarihinde Vali Çetin Oktay KALDIRIM Başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından Genelgelerle belirlenmiş ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları ile hayata geçirilmiştir.

Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığı’nın 04.03.2022 tarih 25940 sayılı Genelgesi ve 2022/7 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı.

26 Nisan 2022 tarihli COVID-19 Bilimsel

Danışma Kurulu önerileri doğrultusun da;

Açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bildirilmektedir.” hususları İçişleri Bakanlığı’na iletilmiştir.

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığının 27.04.2022 tarih 29420 sayılı yazıları ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

27.04.2022 tarihinden itibaren

1. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine,

2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesine,

Yukarıdaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

Admin ALİ ŞANLIAdmin ALİ ŞANLI