AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 28-12-2021 11:16   Güncelleme : 28-12-2021 12:09

BELEDİYE 20 TAŞINMAZI KİRAYA VERİYOR

BELEDİYE 20 TAŞINMAZI KİRAYA VERİYOR

BELEDİYE 20 TAŞINMAZI KİRAYA VERİYOR

Akyazı Belediyesi, aralarında çay ocağı, daire, dükkan ve deponun olduğu 20 taşınmazı ihale yoluyla kiraya veriyor. Akyazı Belediyesi, mülkiyetinde bulunan Çatalköprü, Taşburun ve Yuvalak Mahalleleri'nde bulunan çay ocağı, daire, dükkan ve deponun bulunduğu 20 taşınmazı kiraya veriyor.

20 taşınmaz ihale yoluyla kiraya verilecek.

Açık teklif usulü ile yapılacak ihale 10 Ocak günü saat 14.00'de Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

 

İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 07.01.2022 Cuma günü saat 16:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Nüfus kayıt örneği,

3- İkametgâh belgesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

6- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Tüzel Kişiler:

1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi,

4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,

5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı,

7- Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

(Mali Hizmetler Müdürlüğünden)"

İşte kiraya verilecek taşınmazlar: