AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 14-12-2021 14:52   Güncelleme : 14-12-2021 14:55

AKYAZI BELEDİYESİ 17 TAŞINMAZI İHALE İLE KİRAYA VERECEK

AKYAZI BELEDİYESİ 17 TAŞINMAZI  İHALE İLE KİRAYA VERECEK

AKYAZI BELEDİYESİ 17 TAŞINMAZI

İHALE İLE KİRAYA VERECEK

Akyazı belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek

Mülkiyeti ve tasarrufu Akyazı Belediyesine ait Sakarya İli Akyazı ilçesi sınırları içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen 17 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması için 2886 sayılı devlet ihale kanunu uyarınca ihale yapılacağı
ilan olunur

 

 

 

İHALE İLANI
AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı ilçesi sınırları içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen 17 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.
MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartnamesi ve ekleri Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden her bir taşınmaz için 150,00-TL karşılığında, temin edilebilir.
MADDE –3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhaleler, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.
MADDE – 4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

Sıra No

Adresi

Ada

Parsel

M²’si

Kullanım Amacı

1 Aylık Muhammen
Kira Bedeli

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

İhale Tarihi ve
Saati

1

Bedilkazancı Mahallesi 21008 Sokak No:18/A Akyazı/SAKARYA

109

22

21 m²

Dükkân

250,00-TL

9.000,00-TL

270,00-TL

20.12.2021
14:00


2

Buğdaylı Mahallesi Buğdaylı Sokak No:41/A Akyazı/SAKARYA

530

2

30 m²

Dükkân

350,00-TL

12.600,00-TL

378,00-TL

20.12.2021
14:05


3

Buğdaylı Mahallesi Buğdaylı Sokak No:41/C Akyazı/SAKARYA

530

2

70 m²

Çay Ocağı

300,00-TL

10.800,00-TL

324,00-TL

20.12.2021
14:10

4

Çıldırlar Mahallesi Çıldırlar Sokak No:18 İç Kapı No:1 Akyazı/SAKARYA

--

500

70 m²

Daire

500,00-TL

18.000,00-TL

540,00-TL

20.12.2021
14:15

5

Çıldırlar Mahallesi Çıldırlar Sokak No:18 İç Kapı No:2 Akyazı/SAKARYA

--

500

70 m²

Daire

500,00-TL

18.000,00-TL

540,00-TL

20.12.2021
14:20

6

Fatih Mahallesi 9024 Sokak No:6 Akyazı/SAKARYA

2

425

1520 m² (447 m² kafeterya binası, 95 m² sundurma, 24 m² depo 20 m² wc,934 m² bahçe)

Kafeterya Binası ve Bahçesi

2.500,00-TL

90.000,00-TL

2.700,00-TL

20.12.2021
14:25

7

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Ada Caddesi No:294 Akyazı/SAKARYA

--

--

20 m²

Çay Ocağı

2.000,00-TL

72.000,00-TL

2.160,00-TL

20.12.2021
14:30

8

Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Akyazı Caddesi No:16B Akyazı/SAKARYA

--

1458

17 m²

Dükkân

350,00-TL

12.600,00-TL

378,00-TL

20.12.2021
14:35

9

Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Akyazı Caddesi No:16C Akyazı/SAKARYA

--

1458

70 m²

Dükkân

800,00-TL

28.800,00-TL

864,00-TL

20.12.2021
14:40

10

Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Akyazı Caddesi No:16D Akyazı/SAKARYA

--

1458

95 m² Dükkân ve
125 m² Bahçe

Dükkân ve Bahçe

1.200,00-TL

43.200,00-TL

1.296,00-TL

20.12.2021
14:45

11

Sukenarı Mahallesi Sukenarı Sokak No:155B Akyazı/SAKARYA

--

1242

22 m²

Dükkân

220,00-TL

7.920,00-TL

237,60-TL

20.12.2021
14:50

12

Sukenarı Mahallesi Sukenarı Sokak No:155C Akyazı/SAKARYA

--

1242

18 m²

Dükkân

200,00-TL

7.200,00-TL

216,00-TL

20.12.2021
14:55

13

Sukenarı Mahallesi Sukenarı Sokak No:155D Akyazı/SAKARYA

--

1242

40 m²

Dükkân

400,00-TL

14.400,00-TL

432,00-TL

20.12.2021
15:00

14

Sukenarı Mahallesi Sukenarı Sokak No:155/1 Akyazı/SAKARYA

--

1242

6 m²

Dükkân

120,00-TL

4.320,00-TL

129,60-TL

20.12.2021
15:05

15

Sukenarı Mahallesi Sukenarı Sokak No:155/2 Akyazı/SAKARYA

--

1242

18 m²

Depo

250,00-TL

9.000,00-TL

270,00-TL

20.12.2021
15:10

16

Uzunçınar Mahallesi Uzunçınar Sokak
No:65/B Akyazı/SAKARYA

107

18

110 m²

Çay Ocağı

750,00-TL

27.000,00-TL

810,00-TL

20.12.2021
15:15

17

Vakıf Mahallesi Ada Caddesi No:773/1 Akyazı/SAKARYA

--

1581

25 m²

Dükkân

225,00-TL

8.100,00-TL

243,00-TL

20.12.2021
15:20


MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 17.12.2021 Cuma günü saat 16:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Gerçek Kişiler:
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- İkametgâh belgesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
6- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
7- Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
Tüzel Kişiler:
1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi,
4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,
6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı,
7- Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR