AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 28-11-2021 13:39   Güncelleme : 28-11-2021 13:39

SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR

SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR

SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Akyazı belediyesi belediyeye ait taşınmazları satmaya devam ediyor

 

İLAN

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi sınırları içerisinde, aşağıdaki tabloda tapu kayıtları ve bilgileri bulunan 3 adet taşınmazın ihale suretiyle satılması işidir.

MADDE –2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden aşağıdaki tabloda belirtilen 1 sıra nolu taşınmaz için 240,00-TL, 2 ve 3 sıra nolu taşınmazlar için 155,00-TL, bedel karşılığında temin edilebilir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhaleler, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.


MADDE –4: MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT, İHALE TARİHİ VE SAATİ:

Sıra No

İli

İlçe

Mahalle

Mevki

Ada/Parsel

Nitelik

YüzölçümüM²

Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminat Bedeli TL (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Sakarya

Akyazı

Cumhuriyet

--

41/457

Arsa

425,66 m²

234.500,00-TL

7.035,00-TL

29.11.2021

15:30

2

Sakarya

Akyazı

Kabakulak

Gölcük

110/120

Tarla

972,50 m²

32.500,00-TL

975,00-TL

29.11.2021

15:40

3

Sakarya

Akyazı

Yörükyeri

Civciv Güneyi

149/3

Tarla

2.193,31 m²

70.500,00-TL

2.115,00-TL

29.11.2021

15:50

KDV Kanunun 17. Maddesinin 4-p bendine göre satışlarımız KDV’ den muaftır.