AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 27-10-2021 19:12   Güncelleme : 27-10-2021 19:12

KASIM 2021 MECLİS GÜNDEMİ

KASIM 2021 MECLİS GÜNDEMİ

KASIM 2021 MECLİS GÜNDEMİ

 

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen 26.10.2021 tarih ve 9326 sayılı yazıya istinaden, 05.10.2021 tarih ve 65 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen İlçemiz Vakıf Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama tadilat teklifine ilişkin hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.10.2021 tarih ve 9354 sayılı yazısına istinaden, İpek yolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği’ne üye olunması, birlik tüzüğünün 37. Maddesine göre belirtilen doğrultuda, Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanının yanı sıra, 1 asil 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.10.2021 tarih ve 9392 yazısına istinaden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki Kamu Görevlilerinin Yerel Yönetim Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarih ve 2019/1 nolu kararı gereğince Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi