AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 06-07-2021 18:30   Güncelleme : 06-07-2021 18:47

KUZULUK TABİAT PARKLA İLGİLİ KARAR VER KURTUL

KUZULUK TABİAT PARKLA İLGİLİ KARAR VER KURTUL

KUZULUK TABİAT PARKLA İLGİLİ KARAR VER KURTUL

KUZULUK TABİAT PARKLA İLGİLİ KARAR VER KURTUL

Akyazı belediye meclisi Kuzuluk Tabiat Park'ın Milli parklara devrini onayladı.

Akyazı Belediyesi'nin 2021 Temmuz ayı Meclis Toplantısı 06/07/2021 Salı günü saat 14.00 de yapıldı mecliste Altı gündem maddesinin 3. gündem maddesi ninde görüşüldüğü toplantıda,

Kuzuluk Tabiat Parkı İşletmeciliğine ait kiralama yetkisi kararının iptali de görüşüldü.

 

Gündemin 3.

Maddesi; Belediye Meclisimizin 06.04.2021 tarih ve 41 sayılı kararı ile alınan Kuzuluk Tabiat Parkı İşletmeciliğine ait kiralama yetkisi kararının, Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşüne binaen bahse konu Kuzuluk Tabiat Park İşletmeciliği alanında kapı giriş ücretlerinin tahsili, 6 Adet Kır Evi ile 1 Adet Büfe ve Organizasyon İşletmeciliği işinin turizm ihtisası gerektirdiği aynı zamanda teknik personellere ihtiyaç duyulduğu vuku bulacak olumsuz şartlardan Belediyemizin sorumlu tutulacağı belirtildiğinden, 06.04.2021 tarih ve 41 sayılı alınmış kiralama yetkisi kararının iptal edilmesi görüşüldü.

Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste kabul edilen teklifle birlikte Kuzuluk Tabiat Park'ın

kiralama yetkisi kararı iptal edilerek

Kuzuluk tabiat park Milli Parklara devrediliyor

a href="https://www.akyazihalkinsesi.com/files/uploads/1625586414-26e352e4f75388e97fb7.jpg">