AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 01-06-2021 16:14   Güncelleme : 03-06-2021 19:45

HAZİRAN AYI 2021 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

HAZİRAN AYI 2021 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

HAZİRAN AYI 2021 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

HAZİRAN AYI  2021 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Akyazı belediye meclis toplantısı 01.06.2021 tarihinde meclis salonunda başkan Bilal Soykan başkanlığında saat 14.00 de gerçekleştirildi

Gündemin 4 maddesi görüşüldü ve karar bağlardı

 

GÜNDEM MADDESİ 1

2020 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile

oy birliği ile kabul edildi

 

GÜNDEM MADDESİ 2

06.10.2020 tarihli 87 no’lu Meclis kararı ile ödeneği 54.000.000,00- TL olarak kesinleşen 2021 yılı Belediyemiz Bütçesinin ilave yatırımlar nedeniyle yetersiz kalması üzerine ihtiyaç olunan toplam 26.000.000,00- TL ek ödenek teklifinin görüşülmesi hususu.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi

 

GÜNDEM MADDESİ 3

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden Hukuk Komisyonu Üye Seçiminin yapılması ve aynı kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden seçilen üyelere katıldıkları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu.

Hukuk komisyonuna AK Parti grubundan;

Sevinç ÖZER, Engin KAYA, Naci ÇAVDAR ve Cem TUNCER, MHP grubundan ise Furkan ÇAKIROĞLU’NUN seçilmesine, katılacakları her toplantı günü için de üyelere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden Belediye Başkanına ödenmekte olan aylığın brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri (1/3) oranında huzur hakkı ödenmesinin oy birliği ile kabulüne.

 

GÜNDEM MADDESİ 4

24.03.2021-22.04.2021 tarihleri arasında askı ilanına çıkan ve Belediyemiz 05.01.2021 tarih ve 1 no’ lu meclis kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarih ve 3/141 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Ormanşevkiye Mahallesi 101 ada 20, 31 ve 32 no’lu Belediyemize ait parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli İmar Planı tadilatına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine karşı yapılan itirazın görüşülmesi hususu.

üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi

Gündemin 1. İnci maddesi olan 2020 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi

Gündemin 2- 06.10.2020 tarihli 87 no’lu Meclis kararı ile ödeneği 54.000.000,00- TL olarak kesinleşen 2021 yılı Belediye Bütçesinin ilave yatırımlar nedeniyle yetersiz kalması üzerine ihtiyaç olunan toplam 26.000.000,00- TL ek ödenek teklifinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3-maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden Hukuk Komisyonu Üye Seçiminin yapılması ve aynı kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden seçilen üyelere katıldıkları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu yapılan seçimler Cem Tuncer,Naci Çavdar,Av.Furkan Çakıroğlu,Sevinç Özer ve Engin Kaya oy birliği ile seçildi.

Gündemin 4-maddesi 24.03.2021-22.04.2021 tarihleri arasında askı ilanına çıkan ve Belediye 05.01.2021 tarih ve 1 no’ lu meclis kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarih ve 3/141 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Ormanşevkiye Mahallesi 101 ada 20, 31 ve 32 no’lu Belediyemize ait parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli İmar Planı tadilatına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine karşı yapılan itirazın görüşülmesi hususu oy birliği ile İmar komisyonuna havale edildi.

 

HABERİN VİDEOSU 

https://www.facebook.com/akyazibld/videos/915994012598971

https://fb.watch/5RUqdhwksI/