AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 31-05-2021 12:22   Güncelleme : 01-06-2021 15:50

AKYAZI BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

AKYAZI BELEDİYESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

AKYAZI BELEDİYESİ HAZİRAN AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

AKYAZI BELEDİYESİ HAZİRAN AYI

MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

 

Akyazı belediye meclis toplantısı 01.06.2021 Salı günü Saat 14:00'de Akyazı Belediyesi Meclis Salonunda Koronavirüs salgını nedeniyle pandemi kurallarına uygun olarak aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşüleceği toplantı gerçekleştirilecektir

 

GÜNDEM MADDELERİ

1- 2020 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

 

2- 06.10.2020 tarihli 87 no’lu Meclis kararı ile ödeneği 54.000.000,00- TL olarak kesinleşen 2021 yılı Belediyemiz Bütçesinin ilave yatırımlar nedeniyle yetersiz kalması üzerine ihtiyaç olunan toplam 26.000.000,00- TL ek ödenek teklifinin görüşülmesi hususu.

 

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden Hukuk Komisyonu Üye Seçiminin yapılması ve aynı kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden seçilen üyelere katıldıkları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu.

 

4- 24.03.2021-22.04.2021 tarihleri arasında askı ilanına çıkan ve Belediyemiz 05.01.2021 tarih ve 1 no’ lu meclis kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarih ve 3/141 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Ormanşevkiye Mahallesi 101 ada 20, 31 ve 32 no’lu Belediyemize ait parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli İmar Planı tadilatına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine karşı yapılan itirazın görüşülmesi hususu.