TÜM HABERLER
Giriş Tarihi : 25-05-2021 18:13   Güncelleme : 25-05-2021 18:21

İL HIFZISSIHHA KURULU 2021/32 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2021/32 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2021/32 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2021/32 NOLU KARARI

Sakarya valisi Çetin Oktay kaldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İlimize gelen mevsimlik tarım işçileri için; 2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri Başbakanlık Genelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerle ilgili Aşağıdaki kararlar alındı

 

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 32

Karar Tarihi: 24/05/2021

İl Hıfzıssıhha Kurulu 24.05.2021 tarihinde Vali Çetin Oktay KALDIRIM Başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

COVİD-19 pandemi sürecinde tarımsal üretimin sürekliliği, gıda üretim ve tedarik sürecinin korunması açısından oldukça önemli fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çok sayıda kurum ve kuruluşa görevler düşmektedir.

COVID 19 pandemisi nedeniyle Mevsimlik Tarım İşçileri (MTİ) ve hayvancılıkla uğraşanlar için birtakım tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. İlimize gelen mevsimlik tarım işçileri için; 2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri Başbakanlık Genelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirler, ilgili kurumlarca alınacaktır.

2. Mevsimlik Tarım İşçilerinin iller arası hareketliliği ile konaklayacağı alanlardaki alınacak tedbirler, iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda İçişleri Bakanlığınca yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03/04/2020 tarih ve E.6202 sayılı Genelgede belirlenen esaslara göre yürütülecektir.

3. İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerine (aşı, izlem vb.) özel önem verilerek, bu yöndeki tüm çalışmalar eksiksiz olarak yerine getirilecektir.

4. Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi’ nin 17/04/2020 tarih ve E.268 sayılı “COVID-19 Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Önlemler” konulu yazısında yer alan önlemler uygulanarak takibi yapılacaktır.

5. MTİ’ne vardığı yerdeki İlçe Sağlık Müdürlükleri/ Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından COVID-19, genel enfeksiyonlardan korunma ve kontrol önlemleri ile el hijyeni hakkında bilgilendirme yapılacak, bağışıklama, gebe takibi vb. rutin sağlık hizmetlerinin ve kayıtların yapılmasına dikkat edilecektir.

Olguların erken dönemde tespitine yönelik olarak 7-14 günlük periyotlarda MTİ’nin alından (lazer termometre ile) ateş ölçümleri ve COVID-19 ile uyumlu semptom sorgulamaları (TC Sağlık Bakanlığı COVİD-19 Rehberi Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVİD-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu kullanılarak) yapılacaktır.

6. İlçeye gelen tüm MTİ’ne İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi iletişim bilgileri verilecek, MTİ’de hastalık belirti ve bulguları çıktığında İlçe Sağlık Müdürlüğü /Toplum Sağlığı Merkezi aranacak, MTİ yerinde değerlendirilerek olası vaka düşünüldüğünde hasta ve temaslı takibi yapılacaktır.

MTİ’nden herhangi bir kişide COVİD-19 enfeksiyonu ile uyumlu belirti ortaya çıkması veya ateş saptanması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi’ne ivedilikle bilgi verilerek kişi izole edilecektir. İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi tarafından işçinin barınma koşullarının izolasyon ilkelerine uygun olmadığı tespit edildiği durumlarda Valilik/Kaymakamlıkça belirlenen yerde izolasyona alınacaktır.

Olası COVİD-19 olgusu ile temaslı ve/veya yakın temaslılarının takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yönetilecektir. Vaka çıkan MTİ kafilesinin son vakanın çıkmasından itibaren en az 10 gün bulunduğu bölgeden ayrılmasına izin verilmeyerek karantinada tutulacaktır.

7. “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” çerçevesinde çalıştırılacak Suriyelilerin de diğer mevsimlik tarım işçi ve ailelerine sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanacaktır.

8. İlçeler kendi bölgesel ürün ve MTİ özelliklerini göz önünde bulundurarak İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararları ile ilave tedbirler alabilecektir.

Yukarıdaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.