TÜM HABERLER
Giriş Tarihi : 23-03-2021 21:07   Güncelleme : 23-03-2021 22:12

BAŞKANLARDAN TAM DESTEK

BAŞKANLARDAN TAM DESTEK

BAŞKANLARDAN  TAM DESTEK

KIRSAL MAHALLEYE DÖNÜŞMEK İSTEYEN MAHALLELERE İLÇE BAŞKANLARINDAN  AÇIK DESTEK
Akyazı İyi parti ilçe Başkanı  Fatih Çakmak'ın mazereti nedeniyle katılamadığı Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı Saadet Partisi lçe Başkanı Şeref Tan Gelecek Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Güler ile Deva Partisi İlçe Başkanı Erkan Çoruhlu’nun Akyazı'da  kırsal mahallede ikamet eden ilçe başkanları olarak bir araya gelerek görüştükleri  7254 sayılı Kanunun 10. Maddesiyle mahalleye dönen Köylerimize sağlanan  KIRSAL Mahalleyle elde edecekleri;
KIRSAL MAHALLELERDE  EMLAK VERGİSİ ÖDENMEZ
           Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır.
          Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanır.
YENİ İNŞAAT YAPACAKLAR BELEDİYEYE BİNA İNŞAAT HARCI VE İMARLA İLGİLİ HARÇLAR ÖDENMEZ.
         Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanır.
SU FATURALARINA %75 İNDİRİM
           Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.
ORMANLARDAKİ HAK SORUMLULUK VE İMTİYAZLAR DEVAM EDER
           3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12’nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 17’nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.
Biz burada bir şeye dikkatinizi çekmek isteriz bu kanun uygulanması durumunda bu mahallelere hizmet olarak  verilen çöp toplama, ilaçlama, yol bakımı gibi hizmetler yine bağlı belediyelerce verilmeye devam edecektir.  Bu mahalleler İl özel idareler kaldırıldığı için zaten hazineden buralardaki  nüfusa göre hazineden parayı alarak bu hizmetleri vermeye devam edeceklerdir.  Yine bu Kırsal mahallede yaşayanlar İlce ve Büyükşehir Belediyelerinde oy kullanacaklardır.
Kırsal Mahalleye dönüşme  Konusunda  müracaat eden mahalle halkları ve Muhtarların Devletimizin Köylü ve Çiftçilerimize sağladığı Kırsal mahalleye dönüşme   taleplerini içeren  dikekçekerinin takipçisi olacağımıza bu dikekçeler göz ardı edilip Köylü ve Çiftçi kardeşlerimizin mağdur edilmemesi için haklı talepleri karşılanana kadar bu işin peşini bırakmayacağımızı kamuoyuna duyururuz.