AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 10-03-2021 15:26   Güncelleme : 10-03-2021 15:26

ALPARSLAN TÜRKEŞ SOSYAL TESİSİ İHALE İLE KİRAYA VERİLECEK

ALPARSLAN TÜRKEŞ SOSYAL TESİSİ İHALE İLE KİRAYA VERİLECEK

ALPARSLAN TÜRKEŞ SOSYAL  TESİSİ İHALE İLE KİRAYA VERİLECEK

ALPARSLAN TÜRKEŞ SOSYAL

TESİSİ İHALE İLE KİRAYA VERİLECEK

Mülkiyeti Belediyeye ait Cumhuriyet Mahallesi 53 ada 5 parsel nolu 747,46 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi No:362/1 Akyazı/SAKARYA adresinde bulunan Alparslan TÜRKEŞ Sosyal Tesisinin (200 m² Kafeterya binası ve bahçesi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi

 

İLAN

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 53 ada 5 parsel nolu 747,46 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi No:362/1 Akyazı/SAKARYA adresinde bulunan Alparslan TÜRKEŞ Sosyal Tesisinin (200 m² Kafeterya binası ve bahçesi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi.

MADDE –2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 250,00-TL (İkiyüzellitürklirası), bedel karşılığında temin edilebilir.

 

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 22.03.2021 tarihinde, saat 15:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

MADDE –4: MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

 

Alpaslan TÜRKEŞ Sosyal Tesisinin (200 m² Kafeterya binası ve bahçesi) 3 (Üç) yıl = 115.200,00-TL (Yüzonbeşbinikiyüztürklirası) + KDV dir. Geçici Teminat bedeli 3.456,00-TL (Üçbindörtyüzellialtıtürklirası).

Üzerine ihale kalan istekli ihale konusu işin 3 (Üç) yıllık bedelini ve KDV miktarını peşin olarak ödeyecektir.

 

MADDE –5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 22.03.2021 saat 12.30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.