AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 27-01-2021 12:16   Güncelleme : 27-01-2021 17:01

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINI YAPTI

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINI YAPTI

MECLİS OLAĞANÜSTÜ  TOPLANTISINI YAPTI

MECLİS OLAĞANÜSTÜ

TOPLANTISINI YAPTI

Akyazı belediyesi 2021 yılı ocak ayı olağanüstü meclis toplantısını 27.01.2021 Çarşamba günü saat 10'da meclis salonunda gerçekleştirdi

Meclis toplantısında bir  gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

GÜNDEM MADDESİ

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yahyalı Mahallesi 113 Ada 1 Parsel üzerinde bulunan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılan 11.069,78 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.660.467,00-TL bedel üzerinden 6183 Sayılı Kanununun 8. maddesine istinaden Belediyemizin vergi borcuna “mahsuben” hazineye satılması, arta kalan tutarın Belediyemiz % 100 hissesine sahip olduğu (0160015795) vergi numaralı Akbelde İnşaat Taahhüt Yatırım Pazarlama Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin vergi borçlarından mahsuplaşılması için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.  meclis oy birliği ıle başkana yetki verdi