TÜM HABERLER
Giriş Tarihi : 20-01-2021 13:02   Güncelleme : 20-01-2021 13:02

İL HIFZISSIHHA KURULU 2021/02 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2021/02 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2021/02 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2021/02 NOLU KARARI

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

 

Karar No: 02

Karar Tarihi: 15/01/2021

İl Hıfzıssıhha Kurulu 15/01/2021 tarihinde Vali Çetin Oktay KALDIRIM Başkanlığında toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın talepleri değerlendirilerek, İçişleri Bakanlığının 15.01.2021 tarih ve 153-630 sayılı yazıları ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

2020/108 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ekindeki “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” ne aşağıdaki kişi ve yerler eklenmiştir.

1. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

2. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler,

3. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

Yukarıdaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.