TÜM HABERLER
Giriş Tarihi : 18-12-2020 13:03   Güncelleme : 18-12-2020 13:03

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/111 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/111 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU  2020/111 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/111 NOLU KARARI

 

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

 

Karar No: 111

Karar Tarihi: 15/12/2020

 

İl Hıfzıssıhha Kurulu 15.12.2020 tarihinde Vali Çetin Oktay KALDIRIM Başkanlığında toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Bu çerçevede 2020/108 no’lu Hıfzıssıhha kurul kararımızla; yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaktaydı.

14.12.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda;

İçişleri Bakanlığının 15.12.2020 tarih ve 20856 sayılı yazıları ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. İlimizde Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

- 31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair 2020/108 no’lu Hıfzıssıhha Kurul Kararımızda belirtilen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olmasına,

2- 2020/108 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararına aşağıdaki hususların eklenmesine;

a) Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine,

b) Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00 - 24.00 saatleri olarak belirlenmesine,

- Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine,

c) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair Ek’li listeye;

- Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların,

- Yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin,

eklenmesi ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına alınmasına,

- Yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,

3. Daha önce yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın aynen devamına, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının ise 15.12.2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmelerine,

4. 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 1 Mart 2021 tarihine kadar genel kurul dahil etkinlikleri ertelenen kurum ve kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinliklerin de eklenmesine,

5. 2020/50 Saylı Hıfzıssıhha Kurul kararımızın “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” e ait

“C) Temizlik ve Hijyen” başlıklı bölümünün sonuna;

“18. Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır.

19. Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir.”, hususlarının eklenmesine,

Diğer yandan;

6. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu hafta içi ve hafta sonu günlerinde muaf tutulacak yerler ve kişiler belirtilmişti. Ancak bu muafiyetin bazı art niyetli kişiler tarafından kötüye kullanıldığına dair örnekler görüldüğünden aşağıda belirtilen hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlıdır. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

b) Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup, bu süre içerisinde muafiyet nedenine dair zaman v e güzergâh ile sınırlı kalma zorunlulukları bulunmaktadır.

c) Zaman bakımından uygulamada; kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilmelidir.

d) Güzergâh bakımından uygulamada; kişinin ikametinden ayrılma nedenini oluşturan duruma dair izlenmesi gereken rutin güzergahın dışına çıkılmaması gerekmektedir.

e) Bu doğrultuda denetim ekiplerince yürütülen kontrol faaliyetlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında;

- Muafiyet kapsamında olup olmadığı,

- Muafiyet sebebi ile sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediği,

Hususlarına dikkat edilmesi, muafiyet sebebi ile zaman ve/veya güzergâh bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanması gerekmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetlerinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.