TÜM HABERLER
Giriş Tarihi : 26-11-2020 11:15   Güncelleme : 26-11-2020 11:15

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/104 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/104 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/104 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/104 NOLU KARARI

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

 

Karar No: 104

Karar Tarihi: 23/11/2020

İl Hıfzıssıhha Kurulu 23.11.2020 tarihinde Vali Çetin Oktay KALDIRIM Başkanlığında toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bir takım yeni tedbirler belirlenerek Valiliklerimize gönderilmişti.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Öte yandan kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun görüşleri, İçişleri Bakanlığının 20.11.2020 tarih 19526 sayılı yazıları ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanmasına

2. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla Kaymakamlıklar ile bağlı oldukları taşra birimlerince etkin bir şekilde denetlenmesine

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.