AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 03-11-2020 17:26   Güncelleme : 03-11-2020 17:30

KASIM 2020 MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KASIM 2020 MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KASIM 2020 MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KASIM 2020 MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kasım 2020 Meclis toplantısı Zabıta Müdürlüğü'nün bulunduğu Ek Hizmet Binasındaki Konferans Salonunda Koronavirüs salgını nedeniyle pandemi kurallarına uygun olarak 03.11.2020 Salı günü saat 14.00 de gerçekleştirildi.

Toplantıda Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Başkanlık etti.

Toplantıda ek 2 medde ile birlikte 5 gündem maddesi görüşüldü.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan,

Görüşme öncesinde bugüne kadar yapılan hizmetler hakkında bilgilendirme konuşması yaptı.

Gündem dışı konuşmalarda söz alan meclis üyesi Abdurrahim Atmaca, rahatsızlığı nedeniyle kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini iletenlere ve lösemi hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Tayyip Atmaca'nın cenazesine katılan ve başsağlığı dileyenlere de teşekkür etti.

 

 

Görüşülen Maddeler

1-06.10.2020 tarih ve 79 no'lu karar ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen Akyazı Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarih ve 5/227 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli ilçemiz Batakköy, Karaçalılık ve İnönü Mahallelerini kapsayan alan için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatına yapılan itirazlara ilişkin hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

2-06.10.2020 tarih ve 80 no'lu karar ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen İlçemiz Vakıf Mahallesi -- ada 1447 no'lu parselde 08.04.2013 tarihinde onaylanan 2030 Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı "Kırsal Yerleşme Alanı" plan notları hükümlerine göre imar durumu verilip 11.10.2018 tarih ve 2018/199 sayı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2018 tarih ve 10/680 sayılı kararı ile onaylanan Vakıf Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planından önce yapı ruhsatı alınmış olan yapı plan kapsamında 10.00 m'lik imar yolu üzerindeki parselin güney kısmından geçen parsel malikince yapı kullanma belgesi alınamayıp mağduriyete yol açan 10.00 m.lik yolun kendi parseli içerisinde mevcut yapıyı koruyacak şekilde 7,00 m. ye düşürülebilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

3-06.10.2020 tarih ve 81 no'lu karar ile İmar Komisyonuna havale edilip görüşülen Akyazı Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 6/292 kararı ile kısmen onaylanan 1/1000 Ölçekli İlçemiz Topağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlara ilişkin hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu,

 

İlave Gündem Maddeleri

1 Belediyemizin Sosyal Güvelik Kurumunu olan Sosyal Sigorta Primi (4a-4c Prim Borçlan), İdari Para Cezası ve bunların Gecikme cezası, Gecikme Zammı, Masraf ve diğer ferileri ile ilgili (işsizlik Sigortası Primi hariç) borçlarımıza karşılık SGK Başkanlığınca yapılan 46 adet taşınmazımıza ait değerleme tutarları karşılığında mahsuplaşmanın yapılması, mahsuplaşma neticesinde artan tutarın Belediyemiz Ak Belde Şirketine ait prim borçlarına mahsuplaşılması ve mahsuplaşma işlemleri için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

2. İlçemiz İnönü Mahallesinde mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında "Spor Tesis Alanı" olarak ayrılmış olan -- pfta 73 ada 2-3 ve 4 no'lu parsellerin emsal: 0.15_ H max Serbest' olan yapılaşma 'Emsal: 0.60 _ H max Serbest' olarak değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi.

Mecliste gündemin 5 maddesi görüşülerek oylandı ve kabul edilerek karara bağlandı