TÜM HABERLER
Giriş Tarihi : 22-10-2020 15:35   Güncelleme : 22-10-2020 15:35

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/95 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/95 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/95 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/95 NOLU KARARI

 

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

 

Karar No: 95

Karar Tarihi: 19/10/2020

İl Hıfzıssıhha Kurulu 19.10.2020 tarihinde Vali V. Ersin EMİROĞLU Başkanlığında toplanmıştır.

Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir.

Ülkemizde de koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine İçişleri Bakanlığının 18.10.2020 tarih, 17174 sayılı yazıları ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1. 7 Gün 7 Konu 7 Denetim

19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca aşağıda belirtilen 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerimizde genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra edilmesi gerekmektedir.

TARİH

AÇIKLAMA

19 EKİM PAZARTESİ

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekânları

20 EKİM SALI

Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler

21 EKİM ÇARŞAMBA

Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri

22 EKİM PERŞEMBE

Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler

23 EKİM CUMA

AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri

24 EKİM CUMARTESİ

Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.)

25 EKİM PAZAR

Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar

 

Etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak denetim faaliyetlerinde, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesi esastır.

2. Anons ve Duyuruların Etkinliği;

Gerek belediyelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar, gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusundaki telkin veya çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilmektedir. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılması gerekmektedir.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla belirli aralıklarla, camilerden ise öğle ve yatsı namazından sonra anons edilmesi sağlanacaktır.

“Kıymetli vatandaşlarımız;

Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız.

Saygıdeğer hemşerilerimiz,

Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

3. Temaslı Bildiriminin Önemi;

Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Covid19 tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik/gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması hususu 24.09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 2020/88 İl Hıfzıssıhha Kurul kararımızla kamuoyuna bildirilmişti.

Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görülmektedir.

Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması mutlaka sağlanacaktır.

4. Şehir İçi Toplu Ulaşım HES Entegrasyonu;

29.09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 2020/ 89 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile, her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, körüklü otobüs vb) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda gerekli karar alınmıştı.

Buna rağmen başta büyükşehirler olmak üzere bazı belediyelerce Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediği, uygulamada bazı hususlarda tereddütler yaşandığı görülmektedir.

Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümler Ek1’ de belirtilen çerçevede yürütülmeli ve gerekli entegrasyonlar bir an evvel sağlanmalıdır.

Diğer yandan;

5. 02 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren başta Valilik Resmi Daireler kampüsü olmak üzere İlimiz genelindeki tüm Kamu Kurumlarına ve düğünlere HES kodu ile giriş yapılacaktır.

6. İlimizde bulunan kıraathane, kafe vb. gibi eğlence yerlerinin kapanış saati 02 Kasım 2020 tarihi İtibari ile saat 24:00 olarak uygulanacaktır.

7. Mahalle denetim ekiplerince yapılan izolasyon denetimlerinin; her gün değişik saatlerde ve aynı adrese gün içinde iki farklı zamanda denetim şeklinde yapılması sağlanacaktır.

8. İş yeri denetimlerinde iş yerinin özelliğine göre gündüz mesai saatlerinin dışında da etkin denetim yapılması sağlanacaktır.

9. Salgında gelinen aşamada; sağlık personeli tarafından yürütülen filyasyon çalışmalarına destek amacı ile tüm ilçelerde Kaymakamlar ve İlçe Sağlık Müdürleri koordinesinde araç planlaması yapılıp gereken destek başta yerel yönetimler olmak üzere tüm Kamu Kurumlarınca sağlanacaktır.

10. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, filyasyon ekiplerinde gönüllü olarak görev almak isteyen öğretmenlerin tespit edilerek İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi vermesi sağlanacaktır.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.