AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 22-01-2016 14:01   Güncelleme : 12-10-2020 14:04

AKYAZI’DA MEDENİYET VAR MI?

AKYAZI’DA MEDENİYET VAR MI?

AKYAZI’DA MEDENİYET VAR MI?

AKYAZI’DA MEDENİYET VAR MI?

Her ne kadar haritalarda ders kitaplarında

Akyazı bir ilçe olarak gözüküyorsa da

Sakarya’nın en büyük ilçesi olduğu söyleniyorsa da

Akyazı diye bir ilçe birilerine göre aslında yok.

Var olduğunu iddia edenler sanal bir ilçeden söz ediyorlar

Ancak sanal ilçe olduğu iddiasında bulunanlar veya

Sanal bir ilçe gözü ile bu ilçeye bakanlara benim birkaç sözüm olacak.

Öncelikle Akyazı’nın tarihini bir okusunlar ilçenin coğrafi yapısını

Yeraltı ve yer üstü zenginliklerini görsünler bu zenginliklere rağmen bu ilçede yaşamaya çalışan 85 bin insanın hangi koşullarda yaşadığını

bir araştırsınlar ve Akyazı ile ilgili düşüncelerini görüşlerini buna göre yapsınlar.

Protokollere katılmakla açılışlara gelmekle gövde gösterileriyle

Bu ilçeye hizmet ettiklerini sananlar.

Sakarya ilini yönetenler

Akyazı ilçesini yönetenler

Atanmışlar

Seçilmişler

Önce şunu bilmenizi istiyorum.

Sizin yok saydığınız Akyazı ilçesi sizler bizler daha dünyada yok iken

Akyazı ilçesi T.C sınırları içinde Marmara bölgesinde Sakarya ilinin

Güneyinde ve Sakarya’nın en büyük ilçesi olarak vardı.

Bu gün de var yarında olacak ancak sizler görmüyorsunuz veya

Nedenlerini bilmediğim gerekçelerle görmek istemiyorsunuz

Sizler Görmeyin

Akyazı ilçesini bu güne kadar görmediniz diye bu ilçede kıyamet kopmadı

Halk isyan etmedi.

Sizleri Allaha havale ederek sözüm ona adı ilçe olan bu yerleşim alanından kopmadı ayrılmadı terk etmedi.

Bu ilçede belki bir ilçe standartları içinde değil ama mütevazı

Yaşamını sürdürmeye devam etti.

Etmeye de devam ediyor

Akyazılılar Bu ilçede yatırım yaptı

İşyeri açtı tarlasını ekti

Çocuklarını askere gönderdi

Vergilerini ödedi

Ve ülkesine katkı vermek için çaba gösterdi

Göstermeye de devam ediyor.

Sizlere saygıda kusur etmedi

Özellikle siyasi desteğini her zaman en üst düzeyde

İktidar partisinden yana kullandı.

2002 den beri yapılan tüm seçimlerde ve referandumda en yüksek oyu

AKP’ye dolayısıyla size verdi

Akyazı’ya hizmet etsinler diye

Özellikle Büyükşehir ve Akyazı belediyesi

Seçmen İktidar partisi AKP’li belediye başkan adaylarını

Verdiği yüksek oylarla göreve getirdi.

Güvendiği ve hizmet beklediği İktidar partili milletvekilleri

Büyükşehir belediyesi Akyazı belediyesi ne yaptı.

AKP’ye oy verenleri ve Akyazılıları yok saydı.

AKP’nin oyları ile Seçilmiş olanlar Oy verenleri bile pişman etti

Bu ilçenin vatandaşları özellikle Büyükşehir belediyesinin adeta finansörü gibi bedel ödemekte

İçilebilir su kaynaklarının merkezinde olan Akyazı İçilmesi mümkün olmayan ASPES borulardan akan kanser riski olan içme suyu içmeye mecbur eden

Bitmedi arıtılmamış kuyu sularını içiren ve bunun bedelini de içilebilir su tarifesiyle alan Büyükşehir belediyesi ve SASKİ ilçede yaşayan 85 bin insanı yok saymaktadır.

Veya insan olarak görmemektedir

Var olan ancak varlığı kabul görmeyen Akyazı ilçesinin yerleşim alanlarının % 70 de altyapı yoktur. Fosseptik kuyularının tarihe karışması gereken bu ilçede fosseptik kuyuları vardır

Büyükşehir bu kuyulardan da nemalanmaktadır bu kuyuları boşaltmak için bile bedel almaktadır.

Büyükşehir belediye başkanı Zeki Toçoğlu insan olan her yerde hizmet için biz varız derken Akyazı’yı yok saymasını da anlamakta zorluk çekiyorum

Toçoğlu’na göre insanlar Sakarya’nın kuzeyinde batısında doğusunda yaşıyor

Ancak Sakarya’nın güneyinde bulunan Akyazı’da da insanların yaşadığını Toçoğlu’na hatırlatmak isterim.

Bana göre Bu insanlarda insanca yaşayabilecekleri hizmetleri fazlası ile hak ediyorlar

Büyük şehir belediyesine ilçedeki birkaç sorunu hatırlatmak isterim

İlçe merkezinde yağmur su kanaları yoktur

Caddelerde kavşaklar yoktur.

Bulvarlar yok

Sinyalizasyon yoktur.

Kanalizasyon yok

Şehir içi trafik sorununu giderecek alternatif yol ve caddeler yoktur.

Su arıtma yoktur

İlçede terminal yoktur.

Hepsinden önemlisi Mezarlık yoktur.

Diğer ilçelerdeki bu sorunlar Büyükşehir belediyesi tarafından gideriliyor iken Akyazı’da bu sorunlar devam etmektedir

Bu saydıklarım insan yaşamını bire bir ilgilendiren sorunlar diğer sorunları hatırlatmaya bile gerek görmüyorum zira yetkilerin bu sorunları bildiklerini ve bilmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Böyle düşünmememe rağmen Bu ilçenin sorunlarından söz eden olmadığı gibi Akyazı ilçesi ile ilgilenen de yok

Sakarya milletvekilleri Sakarya valisi ilçe kaymakamı Büyükşehir belediyesi ve Akyazı belediyesi Akyazı ilçesini sanal bir ilçe gibi görmediklerini

Bu ilçede yaşayanları insan olarak görüyorlarsa

Akyazı ilçesinin var olduğunu kabul ediyorlarsa

Hiç vakit kaybetmeden hizmet seferberliği başlatmalılar.

Siyasiler ve belediye başkanları yol medeniyettir diyorlar

Bu söz doğru ise ve bu sözü söyleyenler samimi iseler

Bu sözü söyleyenlere diyorum ki

Şu anda Akyazı’da medeniyet yok.

Medeniyetin olmadığı çağdaş imkânlara sahip olmayan Akyazı ilçesinde her şeye rağmen yaşamaya çalışan Bu ilçeyi gerçekten seven Akyazılılarda

İnsanlık var

Hoşgörü var

Sevgi var

Saygı var.

Ve en önemlisi sabır var.

Bütün olumsuzluklara rağmen sabırla hizmet bekleyen Akyazı ilçe halkına sizinde biraz saygınız varsa

Akyazı ilçesi için hemen hiç vakit kaybetmeden acil ve önemli hizmetleri başta Sakarya milletvekilleri Sakarya valisi ilçe kaymakamı Büyükşehir belediyesi Akyazı belediyesi ile işbirliği içinde hizmetlerin gerçekleştirilmesi için el ele vermelidirler. Ve gereğini yapmalılar. Akyazı gerçekten çağdaş yaşanabilir medeniyetin öne çıktığı insanların insanca yaşayabilecekleri bir kent olması sağlanmalıdır.

Bu konuda bir adım atılmadığı takdirde

Sizlerin Akyazı ilçesini

Yok saydığınızı

Önemsemediğinizi

Ve bu ilçe halkının iyi niyetini suiistimal ettiğinizi

İlçede yaşana 85 bin insanı insan olarak görmediğinizi düşünmeden edemeyeceğimi ifade ederek İlçe halkı adına Sizleri görevlerinizi yapmaya Akyazı ilçesinin varlığını kabul etmeye davet ediyorum.

Seçmen ve vatandaş olarak bu güne kadar görevimizi yapmanın huzuru ile bir sonraki seçime kadar köşelerimize çekildik. Verilen sözlerin yerine gelmesini bekledik. Bizim verdiğimiz vekâletleri en iyi şekilde kullanacağınızı düşündük ama olmadı.

Sizler vekâleti alanlar yıllardır bu vatandaşla adeta alay ettiniz iyi niyetle verilen vekâletimizi halkın taleplerine göre değil siyasi ve parti çıkarları için kullandınız.

Son günlerde Akyazı belediyesi ile ilgili ortaya atılan ciddi iddialar cevapsız kalmakta vatandaşa hesap verilmemekte vatandaş yok sayılmaktadır

Bunu bile, bile bizler seçmenler yine bu güne kadar sandık başına gittiğimizde bütün bunlar olmamış gibi aynı siyasetçilere oy veririz.

Biz iyi niyetle oy veririz de onlar seçildikten sonra kendilerine bu makam ve mevkileri veren vatandaşları unutuveriyorlar ilçemizde sorunlar eksileceğine artmakta Akyazı adeta yok sayılmaktadır.

Her şeye rağmen sabırla Akyazı ilçesinin var olduğunu ve bu ilçeye de hizmet etmek göreviniz olduğunu Akyazılılar el ele vererek size hatırlatmaya devam edecektir

Sizler kabul etseniz de etmeseniz de Akyazı ilçesi var

Ve bu ilçede sizlerin nazarında yok olsalar da

Akyazı’da güzel insanlar yaşamaktadırlar.

NOT:

Yetkilileri ve belediyeyi eleştirmek bu ilçede birilerini rahatsız etmekte

Kim rahatsız olursa olsun

Bu ilçeye hizmet etmekle yükümlü olanlar ve yakınları

Kızsalar da

Sövseler de

Hakaret etseler de

Tehdit etseler de

Hayâsızca edep dışı sözler söyleseler de

O koltukları işgal ettikleri sürece

Bu eleştiriler devam edecektir.

Özellikle halkın oyları ile seçilmişler

Şunu iyi bilmeliler

Bu koltuklar yan gelip yatma koltuğu değildir

Halka hizmet için sizlere emanet edilmiş koltuklardır.

Emanete sahip çıkamayanlar

Er geç bunun hesabını ödemek zorunda kalırlar (22.1.2016)