AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 09-10-2020 15:46   Güncelleme : 09-10-2020 16:59

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

Akyazı belediye meclisi 25 üyeden oluşmaktadır

Akyazı belediyesinde muhalif meclis üyesi yoktur

Meclis üyeleri

21 kişi Ak partili

4 kişide MHP’li

YANİ

Mecliste Cumhur ittifakının meclis üyeleri bulunmaktadır

 

NE ŞİŞ YANSIN NE KABAP

25 kişiden oluşan

Akyazı belediye meclis üyeleri bu ilçenin

sorunlarını biliyorlar mı?                                      

Kendilerine oy veren Akyazılıların hak ve menfaatlerini koruyorlar mı?

Sorunları Biliyorlarsa neden gereğini yapmazlar

Akyazılıların haklarını neden korumazlar

yanlışlara neden dur demezler

yapılan yanlışların üzerine neden gitmezler

ilçemizdeki sorunların giderilmesi için veya eksik olan hizmetlerin yapılması için gayret göstermezler

Mecliste görüşülen maddelerin kabulü için el kaldıran meclis üyeleri belediyeyi zarara uğratanlar hakkında neden sesiz kalmaktadırlar

Neden gereğini yapamamaktadırlar

Aslında bu meclis üyeleri seçilmiş meclis üyeleri olsaydı görevlerini eksiksiz yaparlardı

Ancak meclis üyeleri ilgili siyasi parti tarafından listelere yazılmış yani atanmışlardır. seçmen de bu isimlere oy vermemiştir partiye oy vermiştir partinin belirlediği isimlerde meclis üyeleri olmuşlardır

yapacak bir şey yok sitsem böyle

Meclis üyeleri arasında çok şey bilip susanların varlığı bilinmektedir ancak konuşamamaktadırlar neden mi bağlı

oldukları parti izin vermiyor Gurup kararı ile siz meclis üyeleri olarak biz ne istiyorsak onu yapabilirsiniz denilmektedir

Bunun örneğini 06.10.2020 meclis öncesi bir meclis üyesi ile CEVAT AYHAN SOSYAL TESİSLERİNDE yaptığımız sohbette Konu dolandı dolaştı 85 Milyon TL belediyenİn borcu ve kayıp 4 milyon TL gündeme geldi. sohbet etitğim  meclis üyesi bu konuda hazırlık yaptım bu konu önemli vatandaşın hakkını korumak bizim görevimiz dedi.ve ekledi konuyu mecliste gündeme getireceğim dedi.

06.10.2020 Salı günü saat 14.00 de mecliste idim ilgili meclis üyesinin kayıp 4 Milyon TL ile ilgili neler diyeceğini merak ediyordum

meclis gündem maddelerinin okunması ile açıldı MECLİSİ YÖNETEN BAŞKAN

Gündem dışı söz isteyen var mı?

sorusunu sordu

heyecanla bu meclis üyesinin söz isteyeceğini bekliyordum

ama olmadı söz alan iki meclis üyesi farklı konular ve Eski başkan Merhum Yaşar Yazıcı ile ilgili taziyelerini dile getirdiler

meclis gündem maddelerini görüşmeye başladı

Kısaca bu mecliste görev yapan meclis üyeler kendi iradeleri ile Belediyeyi veya halkı ilgilendiren bir konu hakkında konuşamıyorlar veya konuşturulmuyorlar

Meclisin bitiminden sonra CEVAT AYHAN SOSYAL TESİSLERİNDE Sohbet ettiğim meclis üyesine neden konuyu gündeme getirmedin dediğimde

ÖYLE OLMUYOR BU İŞLER deyiverdi

Hazırlık yaptığını söyleyen ve çok ciddi olarak konu ile ilgil araştırma yaptığını üşündüğüm meclis üyesi mecliste susmak zorunda kalıyorsa

Bu mecliste bir sorun var demektir.

Kısaca meclis üyeleri kendilerine verilen

talimatlarla el kaldırıp el indiriyorlar görüntüsü veriyorlar ki buda meclis üyelerine olan güveni zedeliyor

velhasıl

böyle gelmiş böyle gidiyor

 

NOT

Mecliste bayan meclis üyelerine de bir çift sözüm var kadın hakları veya taciz olayları ile ilgili ve en önemlisi kadın cinayetleri için söyleyecek bir çift sözünüz yok mu sizin veya En azından bu ve benzeri olayları şiddetle kınıyoruz damı diyemiyorsunuz meclisteki varlığınızı ne zaman hissettireceksiniz

Sahi

İlçemizde bir kadın sığınma evi için ne yaptınız bir girişiminiz veya talebiniz oldu mu?
 
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNDAKİ MECLİS ÜYELERİNİN GÖREVLERİNİN NELER OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ ?