AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 06-10-2020 15:32   Güncelleme : 06-10-2020 17:23

EKİM 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

EKİM 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

 EKİM 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

EKİM 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Akyazı belediyesi Ekim ayı belediye meclis toplantısını 06.10.2020 Salı günü saat 14.00 de belediye ek hizmet binasında gerçekleştirdi

Gündem maddelerinin okunması ve oylanmasının ardından da maddelerin görüşülmesine geçildi

gündem dışı söz alan Ak parti meclis üyesi Abdurrahim Atmaca kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Belediye başkanı Yaşar Yazı nın İmam-hatip lisesi ve kıraat eğitim merkezi kurulmasında ve bir çok okulda emeğinin çok olduğuna değindi

MHP Meclis üyesi Ergün Öztürk ise Akyazı nın doğa turizme katkı sağlayacak safari ve çadır kamp projeleri hayata geçirilmesi bölge katkı sağlayacağına değindi.

Gündem dışı konuşmaların ardından Ekim ayı meclis toplantısı Bilal Soykan Başkanlığında maddeler oylamaya sunuldu.

 

GÜNDEMİN 7 MADDESİ GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANDI

 

1-Askı ilanı ile halka duyurusu yapılan, Akyazı Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarih ve 5/227 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli ilçemiz Batakköy, Karaçalılık ve İnönü Mahallelerini kapsayan alan için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatına yapılan itirazların görüşülmesi hususu.

KOMİSYONA OYBİRLİĞİ İLE HAVALE

 

2-İlçemiz Vakıf Mahallesi -- ada 1447 no’lu parselde 08.04.2013 tarihinde onaylanan 2030 Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı “Kırsal Yerleşme Alanı” plan notları hükümlerine göre imar durumu verilip 11.10.2018 tarih ve 2018/199 sayı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2018 tarih ve 10/680 sayılı kararı ile onaylanmış olan Vakıf Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planından önce yapı ruhsatı alınmış olan yapı plan kapsamında 10.00 m’lik imar yolu üzerinde kalmış olan parselin güney kısmından geçen parsel malikince yapı kullanma belgesi alınamayıp mağduriyete yol açan 10.00 m.lik yolun kendi parseli içerisinde mevcut yapıyı koruyacak şekilde 7,00 m. ye düşürülebilmesi ile ilgili belediyemizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesi hususu.

KOMİSYONA OYBİRLİĞİ İLE HAVALE

 

3-Askı ilanı ile halka duyurusu yapılan, Akyazı Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 6/292 kararı ile kısmen onaylanan 1/1000 Ölçekli İlçemiz Topağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin yapılan itirazların görüşülmesi hususu.

KOMİSYONA OYBİRLİĞİ İLE HAVALE

 

4-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden 3 adet dolu memur kadro değişikliğinin yapılması hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL

 

 

5-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Belediyemize ait 2021 yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince incelenerek karara bağlanması teklifinin görüşülmesi hususu.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL

 

6-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Akyazı Belediyesi 2021 Mali yılı Gelir Tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması teklifinin görüşülmesi hususu.

PLAN BÜTÇA KOMİSYONUNA OY BİRLİĞİ İLE HAVALE

 

7-Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince hazırlanan 2021 Mali Yılı Bütçe Teklifinin görüşülmesi hususu.

KOMİSYONA OYBİRLİĞİ İLE HAVALE

<a href="https://www.akyazihalkinsesi.com/files/uploads/1601994158-0b608ee00c121003634c.jpg"><img src="https://www.akyazihalkinsesi.com/files/uploads/1601994158-0b608ee00c121003634c.jpg" border="0" /></a>