AKYAZI
Giriş Tarihi : 26-09-2020 14:59   Güncelleme : 26-09-2020 14:59

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/88 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/88 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/88 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/88 NOLU KARARI

 

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI


Karar No: 88
Karar Tarihi: 24/09/2020

 

İl Hıfzıssıhha Kurulu 24.09.2020 tarihinde Vali V. Ersin EMİROĞLU Başkanlığında toplanmıştır.

İçişleri Bakanlığının 14.08.2020 tarih ve 13180 sayılı genelgeleri ile İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, 11.09.2020 tarih ve 14810 sayılı genelgeleri ile de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.

Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Salgınla daha etkin mücadele edebilmek için;
İçişleri Bakanlığının 24.09.2020 tarih E.15864 sayılı yazıları ve İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında mahalle denetim ekipleri, filyasyon ekipleri, kolluk kuvvetleri ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan/bildirimlerde bulunan kişiler hakkında;

Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesinde geçen “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır” hükmü uygulanacaktır.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.