TÜM HABERLER
Giriş Tarihi : 14-09-2020 19:07   Güncelleme : 14-09-2020 19:07

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/86 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/86 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/86 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 2020/86 NOLU KARARI

 

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI


Karar No: 86
Karar Tarihi: 11/09/2020

 

İl Hıfzıssıhha Kurulu 11.09.2020 tarihinde Vali Yardımcısı Ersin EMİROĞLU Başkanlığında toplanmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. İlgi (b) ve (c) genelgelerimizle; izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmişti.

Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır.

Ayrıca İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72 nci maddesinde yer alan “hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz'ı.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarih E.14810 sayılı yazıları ve İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere il pandemi kurulu nun 2020/08 nolu kararıyla belirlenen; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Serdivan ilçesindeki Sakarya Kız Öğrenci Yurdunun D Bloğu bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilecektir
- İhtiyaç duyulması halinde bu amaç için,başka yurt ve pansiyon da il sağlık müdürlüğüne tahsis edilebilecektir.

2. Bu amaçla tahsis edilen yurtlar veya pansiyonlar aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacaktır.
- Yurt veya pansiyonların yönetimi Vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacaktır.
- Vali tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacaktır.
- Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacaktır.
- Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacaktır.
- Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli Valilikce görevlendirilecektir.
- Yurt veya pansiyonlarda oluşacak tıbbi atıklar Büyükşehir belediyesi tarafından ücretsiz olarak berteraf edilecektir.
- Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
- 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk ve/ veya KYK güvenlik personeli ile sağlanacaktır.

3. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler;
- Tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacaktır.
- Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli Valiliklerce karşılanacaktır.

4. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler için;
- Haklarında ilgi Genelgeler çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195 nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.
- Ayrıca Valilik koordinasyonunda güvenlik/kolluk personeli tarafından izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.