AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 11-09-2020 15:06   Güncelleme : 11-09-2020 15:06

SATIYORUZ

SATIYORUZ

SATIYORUZ

SATIYORUZ

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi sınırları içerisinde, aşağıdaki tabloda tapu kayıtları ve bilgileri bulunan 3 adet taşınmazın ihale suretiyle satılmasına karar verdi

 

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi sınırları içerisinde, aşağıdaki tabloda tapu kayıtları ve bilgileri bulunan 3 adet taşınmazın ihale suretiyle satılması işidir.

MADDE –2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden aşağıdaki tabloda belirtilen 1 sıra nolu taşınmaz için

130,00-TL, 2 ve 3, sıra nolu taşınmazlar için 200,00-TL, bedel karşılığında temin edilebilir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhaleler, Akyazı Belediyesi ana hizmet binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü odasında Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE –4:

MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT, İHALE TARİHİ VE SAATİ:

 

Sıra No

İli

İlçe

Mahalle

Mevki

Ada/Parsel

Nitelik

YüzölçümüM²

Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminat Bedeli TL (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Sakarya

Akyazı

Şerefiye

Köyiçi

157/47

Arsa

700,75 m²

56.060,00-TL

1.681,80-TL

28.09.2020

14:00

2

Sakarya

Akyazı

Yenidoğan

Yeniköy

-/364

Tarla

4.390,00 m²

140.480,00-TL

4.214,40-TL

28.09.2020

14:10

3

Sakarya

Akyazı

Uzunçınar

Camialanı

106/114

Tarla

2.993,17 m²

146.665,33-TL

4.399,96-TL

28.09.2020

14:20

 

 

KDV Kanunun 17. Maddesinin 4-p bendine göre satışlarımız KDV’ den muaftır.