AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 26-08-2020 15:39   Güncelleme : 26-08-2020 15:39

BÜYÜK İHALE 31 AĞUSTOS’DA

BÜYÜK İHALE 31 AĞUSTOS’DA

BÜYÜK İHALE 31 AĞUSTOS’DA

BÜYÜK İHALE 31 AĞUSTOS’DA

Akyazı Belediyesi bünyesinde bulunan 8 adet dükkan, 2 adet bina, 1 kafeteryayı dükkanı 3 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkıyor.

Akyazı Belediyesi; Pazarköy, Taşburun, Yeniorman ve İnönü Mahallerinde bulunan 8 adet dükkan, 2 adet bina, 1 kafeteryayı dükkanı 3 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkıyor.

Taşınmazların 1 aylık muhammen kira bedelleri 200 lira ile 1200 lira arasında değişiyor.

Taşınmazlar için ayrı,ayrı gerçekleşecek ihaleler açık teklif usulü ile 31 Ağustos günü saat 14.00'da Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

 

İŞTE KİRAYA VERİLECEK YERLER;

 

İHALE İLANI
AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı ilçesi sınırları içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen 11 adet taşınmazın 3 yıl süre ile kiralanması işi.
MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartnamesi ve ekleri Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden her bir taşınmaz için 125,00 TL karşılığında, temin edilebilir.
MADDE –3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhaleler, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.
MADDE – 4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

Sıra No

Adresi

Ada

Parsel

M²’si

Kullanım Amacı

1 Aylık Muhammen
Kira Bedeli

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

İhale Tarihi ve
Saati

1

Pazarköy Mah. Pazarköy Sok. No:102/A Akyazı/SAKARYA

128

164

24

Dükkân

270,00-TL

9.720,00-TL

291,60-TL

31.08.2020
14:00


2

Pazarköy Mah. Pazarköy Sok. No:102/B Akyazı/SAKARYA

128

164

50

Dükkân

540,00-TL

19.440,00-TL

583,20-TL

31.08.2020
14:10


3

Pazarköy Mah. Pazarköy Sok. No:102/C Akyazı/SAKARYA

128

164

24

Dükkân

282,00-TL

10.152,00-TL

304,56-TL

31.08.2020
14:20

4

Pazarköy Mah. Pazarköy Sok. No:102/E Akyazı/SAKARYA

128

164

24

Dükkân

282,00-TL

10.152,00-TL

304,56-TL

31.08.2020
14:30

5

Taşburun Mah. Taşburun Sok. Üst Kat No:19/B Akyazı/SAKARYA

138

20

15

Dükkân

200,00-TL

7.200,00-TL

216,00-TL

31.08.2020
14:40

6

Taşburun Mah. Taşburun Sok. Üst Kat No:19/C Akyazı/SAKARYA

138

20

15

Dükkân

200,00-TL

7.200,00-TL

216,00-TL

31.08.2020
14:50

7

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mah. 15006 Sok. No:65/D Akyazı/SAKARYA

101

20

44

Dükkân

564,00-TL

20.304,00-TL

609,12-TL

31.08.2020
15:00

8

Yeniorman (Ormanşevkiye) Mah. 15006 Sok. No:59/G Akyazı/SAKARYA

101


31

21

Dükkân

276,00-TL

9.936,00-TL

298,08-TL

31.08.2020
15:10

9


Taşburun Mah. Taşburun Sok. No:738 Akyazı/SAKARYA

117

24

2398,49 m²’lik arsa ile arsa içerisinde kullanım alanı 62,18 m² Tek Katlı Bina

Tek Katlı Bina ve Arsası
(İşyeri)

1.200,00-TL

43.200,00-TL

1.296,00-TL

31.08.2020
15:20

10


Taşburun Mah. Taşburun Sok. No:753 Akyazı/SAKARYA

116

3

1076,28 m²’lik arsa
İle arsanın içerisindeki 66,47 m² olan Tek Katlı Bina

Tek Katlı Bina ve Arsası
(İşyeri)

860,00-TL

30.960,00-TL

928,80-TL

31.08.2020
15:30

11İnönü Mah.7037 Sok. No:13 Akyazı/SAKARYA(Trafik Parkın güneyinde bulunan Kafeterya Binası ve Bahçesi)

-

-

550,00 m²’lik arsa ile arsanın içerisinde 62 m² kapalı 35 m² sundurma olmak üzere 97 m² kullanım alanı bulunan Kafeterya binası ve bahçesi

Kafeterya Binası ve Bahçesi

920,00-TL+KDV

33.120,00-TL+KDV

993,60-TL

31.08.2020
15:40


MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 31.08.2020 saat 12:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Gerçek Kişiler:
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- İkametgâh belgesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
6- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
Tüzel Kişiler:
1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi.
4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.
6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
7- Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR