AKYAZI BELEDİYESİ
Giriş Tarihi : 04-08-2020 18:25   Güncelleme : 04-08-2020 18:25

AĞUSTOS 2020 MECLİS TOPLANTISI

AĞUSTOS 2020 MECLİS TOPLANTISI

AĞUSTOS 2020 MECLİS TOPLANTISI

AĞUSTOS 2020 MECLİS TOPLANTISI

Akyazı belediye meclisi 04.08.2020 Salı günü saat 14.00 de belediye geçici meclis salonunda gerçekleştirdiği meclis toplantısında 3 gündem maddesini görüştü ve karara bağladı

 

MECLİS TOPLANTISINA AİT

GÜNDEM MADDELERİ

1- 07.07.2020 tarih ve 62 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Seyfeler ve Akyazı Merkez Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Plan kesişiminde yer alan 12.00 m’lik imar yolunun plan bütünlüğü açısından yeniden planlanması için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili SBB Meclisinin 09.03.2020 tarih ve 3/116 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

 

MADDE 1

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

2- 18.06.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında askı ilanı ile halka duyurulan Akyazı Belediye Meclisi’nin 04.02.2020 tarih ve 16 sayılı kararı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 4/169 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi.

 

MADDE 2

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

 

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, Topçusırtı Mevkii, G25-d-13-d-2-b pafta, 390 ada, 2 parsel nolu 64904,36 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın, içerisinde müştemilatı bulunan 16.082,37 m²’lik Kuzuluk Göl Park alanının 10 (on) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dâhilinde kiraya verilebilmesi için 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin e fıkrası uyarınca, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni'ne kiralama yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

MADDE 3

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ