AKYAZI
Giriş Tarihi : 03-07-2020 11:43   Güncelleme : 03-07-2020 11:43

İL HIFZISSIHHA KURULU 01.07.2020 TARİH VE 68 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU 01.07.2020 TARİH VE 68 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU  01.07.2020 TARİH VE 68 NOLU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU

01.07.2020 TARİH VE 68 NOLU KARARI

Sakarya Valisi Vali Çetin Oktay KALDIRIM Başkanlığında toplanan

İl Hıfzıssıhha Kurulu 2020/68 nolu kararı oybirliği ile kabul edilerek kamuoyuna duyuruldu


 

İŞTE O KARAR

 

T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 68
Karar Tarihi: 01/07/2020

 

        İl Hıfzıssıhha Kurulu 01/07/2020 tarihinde Vali Çetin Oktay KALDIRIM Başkanlığında toplanmıştır.


      Covid-19 Pandemisinin İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.


       Bu kapsamda 02.06.2020 tarih ve 50 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile “konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirler” le ilgili kararlar alınarak kamuoyuna duyurulmuştu. Gelinen süreçte görülen lüzum üzerine;


      İçişleri Bakanlığının 01.07.2020 tarih E.10507 sayılı yazıları ile İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca; 02.06.2020 tarih ve 50 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının “Denetim” bölümünden önce  gelmek üzere aşağıdaki karar eklenmiştir.


1.  GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI
      a) Covid19 kapsamında olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın, 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.


       b) Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı alabilmeleri için 15/7/2020 tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ koşullarını yerine getirerek sertifika almaları gerekmektedir.


     c) “Güvenli Turizm Sertifikası” alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlem saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir.


      Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması tedbirleri uygulanacaktır;


        1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.