BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN DİKKATİNİ

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN DİKKATİNİ

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN DİKKATİNİ
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN DİKKATİNİ
Bu içerik 2602 kez okundu.
Advert

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN DİKKATİNİ

 

Akyazı belediye meclis üyeleri 5 yıldır Akyazı belediye başkanının talep ettiği tüm kredi taleplerine olur vererek Akyazı belediyesinin borçlanmasına sebep oldukları iddiaları gündemdeki yerini  korurken

Son olarak  GÖREVLERİNİN BİTİMENE AZ BİR ZAMAN KALA 2019 Ocak ayı meclis toplantısının 12. maddesine göre 2.500.000.00 TL kredi talep edilmiş ve meclis üyeleri tarafından oybirliği ile yetki verilmişti

 

İŞTE O MADDE

12. Maddesine göre Ak-Belde A.Ş. nin bankalardan alacağı 2 milyon 500 bin lira nakdi ve gayrı nakdi kredi için Belediyenin kefalet edebilmesi için Başkan Hasan Akcan’a istenen yetki oybirliğiyle verildi.

 

 05.02.2019 günü yapılacak olan Meclis toplantısının 8.maddesi ile bu kez bu kredinin alınabilmesi belediyeye ait taşınmazların ilgili banka veya bankalara   ipotek edilmesi için yetki istenmektedir

 

İŞTE O MADDE

Madde 8- Akbelde A.Ş.ait üzerinde kamu yararı bulunmayan ilçemiz Kaymakçılar mevkii 57 ada 1210 parsel A blok 1.kat 6 nolu blk Zemin kat 3 nolu ve E blk 1.kat 3 nolu bağımsız bölümü olan gayrimenkullerin Akbelde A.Ş’nin bankalardan  talep edeceği  kredi işlemlerine esas olmak üzere ipotek  olarak verilebilmesi teklifinin görüşülmesi

 

Edindiğim bilgiye göre Akyazı belediyesinin 5393 sayılı belediye kanunu 68. maddeye göre bakanlıktan izin ve onay almadan meclisten talep ettiği bu krediyi alması halinde görevi kötüye kullanma suçu sayılacağı bu nedenle meclisin bu yetkiyi vermemesi gerekir şeklinde bir görüş beyan edilmektedir

Akyazı belediyesi bir önceki meclis toplantısında 2.500.000.00 TL kredi için Meclisten aldığı yetki ile kredi ile ilgili yetkiyi daha önce almış şimdi bu kredinin alınması için 05.02.2019 günü yapılacak meclis toplantısında bu kredi için ipotek verilmesi için yetki talep ediyor

sözü edilen kredinin bakanlık onayı var mı?

Bakanlık onayı yoksa

bu karının alınması 539 sayılı kanunun

68.maddesine göre suç teşkil ediyormuş

 

Yukarıda belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır

 

NOT

MECLİS ÜYERİNİN 5393 SAYILI KANUNUN 68.MADDESİNİ BİR KEZ DAHA GÖZDEN GEÇİRMELERİNİ VE İLGİLİ MADDEYE GÖRE MECLİSTE OY VERMELERİ KENDİ ÇIKARLARINADIR

 

 

 

İŞTE 5393 SAYILI KANUNUN 68 MADDESİ

Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi borçlanma ile ilgilidir. Söz konusu madde hükmü aşağıdadır. “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:

a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir.

b) İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını bu bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği belediyenin kredi isteklerini reddeder.

c) Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.

f) Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır.

 

Yukarıda belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

 

Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî tablolarını üçer aylık dönemler hâlinde İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderir. “

Bu hükümlere göre Belediyenizin toplam borç stoku (iç borç, dış borç ve diğer borçlar toplamı) 2005 kesin hesabındaki bütçe gelirleri toplamının Yeniden Değerleme oranı olan yüzde 9,8 ile çarpımının 1,5 katını geçemeyecek.

Yıl içinde yaptığınız iç borçlanmalarda ise 2005 kesin hesabındaki bütçe gelirleri toplamının Yeniden Değerleme oranı olan yüzde 9,8 ile çarpımının yüzde onuna kadar olan kısmı belediye meclisinin kararı ile yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabileceksiniz.

Sorunuza gelecek olursak, yıl içinde yapılabilecek iç borçlanmalarda meclis kararı ile yapılabilecek kısım son derece net ve kesindir. 2005 yılı bütçe geliri 100 birim olan belediye ancak 10,98 birim belediye meclisi kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlardan bir kısmının ödenmiş olması meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı olmadan sadece meclis kararı ile borçlanma yapılmasına imkan sağlamaz.

Biran sizin dediğiniz gibi işlemlerin yürütüldüğünü düşünürsek bu durumda sürekli olarak borçlanma yapılabilir. Örneğin yıl içinde ödemiş olmak kaydıyla yukarıdaki örneğe göre 50 birim dahi borçlanma yapılabilir ki o zaman Kanunda borçlanmadan değil iç borç bakiyesinden bahsetmesi gerekirdi. Burada yapılabilecek borçlanmalardan bahsedilmiştir.

Bu nedenlerle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümlerine muhatap olmamak için, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı beklenilmelidir.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BENİ RAHATSIZ EDEN İŞTE BU
BENİ RAHATSIZ EDEN İŞTE BU
MHP VE HALİT ÇOTUR
MHP VE HALİT ÇOTUR