AKYAZI BELEDİYESİ RANT KAPISI MI?

AKYAZI BELEDİYESİ RANT KAPISI MI?

AKYAZI BELEDİYESİ RANT KAPISI MI?
AKYAZI BELEDİYESİ RANT KAPISI MI? akyazihaber@hotmail.com
Bu içerik 1408 kez okundu.
Advert

 

AKYAZI BELEDİYESİ RANT KAPISI MI?

Akyazı  belediyesi işin kolayını bulmuş

Belediyeye ait taşınmazları satarak veya kiraya vererek

Kişilere önemli bir hizmet yapıyor

özellikle çay bahçelerini geçmişte olduğu gibi belediyeye ait kuruluş olan AK BELDE A.Ş tarafından işletilmesi yerine kiraya veren Akyazı belediyesi vatandasın park ve bahçelerde bir bardak çayı 1.50 kuruş ve 3.00 kuruşa  içmesine  zemin hazırlayarak yakınlarının veya kendilerine Yakın birilerinin para kazanmasına vesile olduğu iddia ediliyor  vatandaş belediye’ye ait bir çay bahçesinde ailecek oturamayacak mı sorusu gündemin sorusu oldu göreve gelir gelmez Kenan Sofuoğlu parkında çayın 75 kuruş olmasını pahallı bulan Akcan indirime giderek 50 kuruş yapmıştı ancak daha sonda belediyeye ait tüm bahçeler kiraya verildi şu anda belediyede ait çay Bahçelerinde 1.50 kuruş  ile 3.00 kuruş arası çay içilebiliyor

Ayrıca  belediye tarafından kiraya verilen bazı çay bahçelerinin üçüncü şahıslara kiraya verildiği ve bu çay bahçelerinde izinli veya izinsiz belli değil birkaç büfe konularak görüntü kirliliğine neden olduğu  bu büfelere satarak rant elde ettikleri iddiaları artarak devam ediyor

Çay bahçelerin konumunun amacının dışına çıkılarak rant kapısı haline getirildiği belediyenin de buna izin verdiği veya göz yumduğu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor

Tartışılan bir başka konu AKSARTEPE (20 yıllığına)ve GÖLPARK (49 yıllığına) Akyazı ilçesinin geleceği olan Bu iki turizm  alanının da hangi şartlarda kiraya verildiği belediye yetkilileri tarafından ilgili kira sözleşmesinin teknik ve idari şartnamesinin kamuoyuna açıklanması ve bilgi verilmesi istenmektedir  

 

18.09.2018 tarihinde ihaleye çıkacak olan taşınmazlarla ilgili ilan

 

İHALE İLANI
AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.
N.


Adresi

Ada/
Parsel

Kullanım Amacı
ve Yüzölçümü

Kira Süresi

Muhammen
Bedel

Geçiçi Teminat %3

İhaleTarihi
ve Saati

1

Çıldırlar Mahallesi 22013 Sokak Köy Kahvesi Üstü No:18

-- /500

Lojman 70,00 m2

3 Yıl

9.720,00-TL

291,60-TL

18.09.2018
10:00

2

Cumhuriyet Mah.Ada.Cad.
No:360/AYenicami Çay Bahçesi

53 / 4

Çay Bahçesi 400,00 m2


3 Yıl

72.000,00-TL

2.160,00-TL

18.09.2018
10:05

3

Hastane Mah.Küçücek Cad.6040 Sok.Mevkii No:127


-- /--

Dükkan
(Büfe)10 m2


3 Yıl

8.640,00-TL

259,20-TL

18.09.2018
10:10

4

Erdoğdu Mah.Köyiçi Mevkii 20002 Sokak No:71

-- /--

Dükkân
15,00 m2


3 Yıl

6.480,00-TL

194,40-TL

18.09.2018
10:15

5

Erdoğdu Mah.Köyiçi
Mevkii 20002 Sok.No:59/A

-- /--

Çay Ocağı 100,00 m2


3 Yıl

16.200,00-TL

486,00-TL

18.09.2018
10:20

6

Uzunçınar Mahallesi Uzunçınar Caddesi.No:65

107/18

Çay Ocağı 100,00 m2


3 Yıl

15.840,00-TL

475,20-TL

18.09.2018
10:25

7

Küçücek İstiklal Mahallesi
Akyazı Caddesi No:16/D

-- /1458

Nalbur
70,00 m2


3 Yıl

11.160,00-TL

334,80-TL

18.09.2018
10:30

8

Küçücek İstiklal Mahallesi
Akyazı Caddesi No:16 A/B


-- /1458

Kahvehane
335,00 m2


3 Yıl

14.760,00-TL

442,80-TL

18.09.2018
10:35

9

Küçücek İstiklal Mahallesi
Akyazı Cadddesi No:16/E


-- /1458

Dükkân
10,00 m2


3 Yıl

5.400,00-TL

162,00-TL

18.09.2018
10:40

10

Fatih (Ömercikler)Mahallesi
9024 Nolu Sokak No:6

2 / 425

Çay Bahçesi 200,00 m2


3 Yıl

27.000,00-TL

810,00-TL

18.09.2018
10:45

11

Yuvalak Mahallesi
Köyiçi Mevkii

-- /--

Çay Ocağı
50,00 m2


3 Yıl

5.400,00-TL

162,00-TL

18.09.2018
10:50

12

Yuvalak Mahallesi
Köyiçi Mevkii

-- /--

Dükkân
20,00 m2


3 Yıl

5.400,00-TL

162,00-TL

18.09.2018
10:55


1-İHALE KONUSU: Yukarıda özellikleri, ihale bilgileri belirtilen Mülkiyeti İdaremize ait 12 (Oniki) adet taşınmazın kira ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci Maddesine göre Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü ile Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihale edilerek 12 (Oniki) adet taşınmaz 3(Üç) Yıl süre ile kiralanacaktır.
2-ŞARTNAME BEDELİ: Kiraya çıkarılan her bir taşınmaz için Şartname Bedeli 100,00- TL ( YÜZ ) karşılığında mesai saatleri dâhilinde Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. Veya ücretsiz olarak görülebilir. Taşınmazların tahmini kira bedelleri yukarıda belirtilmiş olup muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat alınacaktır.
3-İHALEYE İŞTİRAK ETMEK İSTEYENLERİN: a) Gerçek kişiler için nüfus kaydı ve ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan), b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, c) İhale şartnamesi alındığını gösteren makbuz, d) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı e) Gerçek kişiler için Vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküsü f) Tüzel kişi olunması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. g) 2 ve 10 sıra nolu taşınmazlara başvuruda bulunanlardan iyi hal kağıdı (adli sicil kaydı) istenecektir.
4-Posta ile başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri ve usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.
5-Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

 

Advert japon
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500