Advertbalık Advert yazıcı

SATMAYA DEVAM

SATMAYA DEVAM

SATMAYA  DEVAM
SATMAYA  DEVAM akyazihaber@hotmail.com
Bu içerik 1660 kez okundu.

SATMAYA KİRALAMAYA DEVAM

Akyazı belediyesine kayıtlı  olan  taşınmazları belediye satmaya veya kiralamaya devam ediyor

Akyazı belediye başkanı Hasan Akcan göreve geldiği günden bu yana belediyeye ait taşınmazları satmakla gündeme gelen bir başkan olmaya devam ediyor

Akyazı belediyesinin bu güne kadar taşınmazlarla ilgili yaptığı  ihale ve satışlarla çok sayıda usulsüz ve çıkar ilişkileri gibi  iddiaları yok sayması  milletin malını sattığı halde millete hesap vermemesi iddialara cevap vermemesi veya verememesi kamuoyunda tepki ile karşılanmaya devam ediyor

NOT:

04-06.2016 Tarihinde  BİR MİLYON TL KİMİN CEBİNE GİRDİ Başlıklı bir haber yapmış ve BİR MİLYON TL KİMİN CEBİNE GİRDİ  sorusunu sormuştuk

http://www.akyazihalkinsesi.com/haber/5712/bir-milyon-tl-kimin-cebine-girdi.html

Bu satışla belediyenin zarara uğratıldığı iddiasını gündeme getirdik  ancak bu güne kadar konuyla ilgili bir soruşturma yapılmadığı gibi başkan Akcan veya yetkililerden cevap veren olmamıştır.

SON OLARAK AŞAĞIDA Kİ TAŞINMAZLAR BELEDİYE TARAFINDAN SATIŞA VE KİRAYA ÇIKARILMIŞTIR

 

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.
N.


Adresi

Kullanım Amacı
ve Yüzölçümü

Ada/Parsel

Kira Süresi

Muhammen Bedel

Geçiçi Teminat %3

İhaleTarihi
ve Saati

1

Kuzuluk Mahallesi
Yazakisa Cad.No: 1/A

Dükkân
22.68 m²

--/ 1672

3 Yıl

9.360,00-TL

280,80-TL

15.05.2018
10:00

2

Kuzuluk Mahallesi
Yazakisa Cad.No: 1/B

Dükkân
22.96 m²

--/ 1672

3 Yıl

9.360,00-TL

280,80-TL

15.05.2018
10:05

3

Kuzuluk Mahallesi
Ankara Cad.No: 42 / K

Dükkân
65,52 m2

--/ 1672

3 Yıl

11.700,00-TL

351,00-TL

15.05.2018
10:10

4

Kuzuluk Mahallesi
Fabrikacivarı Mevkii

Tarla
9.440,00 m2

--/ 384

3 Yıl

5.400,00-TL

162,00-TL

15.05.2018
10:15

5

Yeni Mahalle
Kaymakçılar Mevkii

Park
70,00 m2

57 / 633

3 Yıl

7.200,00-TL

216,00-TL

15.05.2018
10:20

6

İnönü Mahallesi

Vahit Savaş Engelli
Parkı / 1.050,44 m2

66 / 78

3 yıl

21.600,00-TL

648,00-TL

15.05.2018
10:25

S. N.

Mahallesi / Mevkii

Kullanım Amacı
ve Yüzölçümü

Ada/Parsel

Muhammen Bedel

Geçiçi Teminat %3

İhaleTarihi
ve Saati

7

BedilkadirbeyMahallesi
Camikırı Mevkii

Tarla (Hisse)
(19.435,71 m2)
34.619,86 m2

112 / 111

388.700,00-TL

11.661,00-TL


15.05.2018
10:30


1-İHALE KONUSU: Yukarıda özellikleri, ihale bilgileri belirtilen Mülkiyeti İdaremize ait taşınmazların Kiralama ve Satış ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci Maddesine göre Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü ile Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihale edilerek 6 (Altı) Taşınmazın kiralama, 7 sıra Nolu Taşınmazın ise Satışı yapılacaktır.
2-ŞARTNAME BEDELİ: Kiraya çıkarılan her bir taşınmaz için Şartname Bedeli 100,00- TL ( YÜZ ) , Satışa Çıkarılan her bir taşınmaz için Şartname Bedeli 250,00- TL ( İKİYÜZELLİ ) karşılığında mesai saatleri dâhilinde Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. Veya ücretsiz olarak görülebilir. Taşınmazların tahmini bedelleri yukarıda belirtilmiş olup muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat alınacaktır.
3-İHALEYE İŞTİRAK ETMEK İSTEYENLERİN: a) Gerçek kişiler için nüfus kaydı ve ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan), b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, c) İhale şartnamesi alındığını gösteren makbuz, d) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı e) Gerçek kişiler için Vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküsü f) Tüzel kişi olunması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4-Posta ile başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri ve usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Posta da Meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.
5-Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500