malatya escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan konya escort bayan mersin escort BİZDE SATIYORUZ
Advert ************************************** Advert
antalya escort

BİZDE SATIYORUZ

BİZDE SATIYORUZ

BİZDE SATIYORUZ
BİZDE SATIYORUZ Admin
Bu içerik 2427 kez okundu.
Advert

BİZDE SATIYORUZ

Akyazı belediye başkanı Bilal soykan Akyazı belediyesine ait taşınmazları satışa çıkardığını ilanla  duyurdu.

Başkan Soykan akyazı belediyesine ait beş tarla ve içinde ahşap ev olan bahçeyi satışa çıkardı

Satış ihalesi 13.07.2020 tarihinde saat 15.00 de başlayacaktır

 

İLAN
AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi sınırları içerisinde, aşağıdaki tabloda tapu kayıtları ve bilgileri bulunan 6 adet taşınmazın ihale suretiyle satılması işidir.
MADDE –2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden aşağıdaki tabloda belirtilen 1,2,5 sıra nolu taşınmazlar için
130,00-TL, 3,4,6 sıra nolu taşınmazlar için 200,00-TL, bedel karşılığında temin edilebilir.
MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, Akyazı Belediyesi ana hizmet binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü odasında Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.
MADDE –4: MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT, İHALE TARİHİ VE SAATİ:

MADDE –4: MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT, İHALE TARİHİ VE SAATİ:

Sıra No

İli

İlçe

Mahalle

Mevki

Ada/Parsel

Nitelik

YüzölçümüM²

Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminat Bedeli TL (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Sakarya

Akyazı

Osmanbey

Karaorman

-/83

Tarla

3.700,00 m²

85.100,00-TL

2.553,00-TL

13.07.2020

15:00

2

Sakarya

Akyazı

Yongalık

Köyiçi

186/7

Tarla

1.043,64 m²

64.183,86-TL

1.925,52-TL

13.07.2020

15:10

3

Sakarya

Akyazı

Yenidoğan

Köyiçi

-/1063

Tarla

5.110,00 m²

127.750,00-TL

3.832,50-TL

13.07.2020

15:20

4

Sakarya

Akyazı

Türkormanköy

Ayvatarla

103/36

Tarla

6.688,58 m²

207.345,98-TL

6.220,38-TL

13.07.2020

15:30

5

Sakarya

Akyazı

Çataköprü

Köycivarı

113/28

Bahçeli Ahşap Ev

625,51 m² arsa ve içerisinde 121 m² tek katlı ev

90.500,00-TL

2.715,00-TL

13.07.2020

15:40

6

Sakarya

Akyazı

Osmanbey

Karaorman

-/161

Tarla

4.500,00 m²

112.500,00-TL

3.375,00-TL

13.07.2020

15:50


KDV Kanunun 17. Maddesinin 4-p bendine göre satışlarımız KDV’ den muaftır.

 

 

 

KDV Kanunun 17. Maddesinin 4-p bendine göre satışlarımız KDV’ den muaftır.

MADDE –5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 13.07.2020 saat 14.30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Gerçek Kişiler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Noter tasdikli imza beyannamesi

Nüfus kayıt örneği

İkametgâh belgesi

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname

İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”

Tüzel Kişiler:

Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri

Vekâleten katılınıyorsa ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekâletname veya yetkili organlarca alınmış karar

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”


Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BAŞKAN SOYKAN:   ÇALIŞMALARIMIZA VAR GÜCÜMÜZ İLE DEVAM EDİYORUZ
BAŞKAN SOYKAN: ÇALIŞMALARIMIZA VAR GÜCÜMÜZ İLE DEVAM EDİYORUZ
AKYAZI’DA MUHALEFET VAR MI?
AKYAZI’DA MUHALEFET VAR MI?